Špeciálna Základná škola

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 39 81470 53479 94575 66681 998
Bežná likvidita III. stupeň 0,24130,95250,99410,91741,09
Časové rozlíšenie aktív 814,26545,86787,29586,24616,77
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000011,602,000,98912,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,93390,96840,89371,06
Celková tržba 267,00270,00198,56176,78202,06
Celková tržba v minulom roku 270,00218,86176,78202,06237,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,55-30,77-6,40-4,39-8,36
Celkový dlh 42 37472 90394 73897 98693 136
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-27 487-29 655-22 076-24 876
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000027 48729 65522 07624 876
Čistý cash flow 0,000027 48729 65522 07624 876
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Čistý zisk -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Čistý zisk v minulom roku -2 08114 505-11 182-1 558-3 215
Cudzie zdroje 2 5602 36914 79322 31911 138
Doba obratu aktív 54 42795 351146 957156 229148 121
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 61239 78756 29251 00442 429
EBIT v minulom roku -2 08114 505-11 182-1 558-3 215
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
EBITDA 3 3101 42011 027-7 6811 943
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 3101 42011 027-7 6811 943
Finančná páka -15,55-29,77-5,40-3,39-7,36
Finančné účty 0,000027 48729 65522 07624 876
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 3101 42011 027-7 6811 943
Krátkodobé záväzky 3 37429 43230 62324 70323 488
Náklady na predaný tovar 21 09941 19516 11359 80125 499
Neobežný majetok 39 00042 50149 50353 00456 505
Obežný majetok 0,000027 48729 65522 07624 876
Odpisy 3 5013 5013 5013 5013 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 5013 5013 5013 5013 501
Osobné náklady 396 061370 660351 088325 072293 904
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 3101 42011 027-7 6811 943
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07450,8784-0,50870,50100,1399
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000101,80149,35124,88123,11
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24130,95250,99410,91741,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,08620,49891,010,4477
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,061,031,191,291,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,55-30,77-6,40-4,39-8,36
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07450,8784-0,50870,50100,1399
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,93390,96840,89371,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,8051,348,59-12,7647,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,8051,348,59-12,7647,92
Služby 21 09941 19516 11359 80125 499
Stupeň prevádzkovej páky 0,0926-0,1163-0,59928,210,5698
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 267,00270,00198,56176,78202,06
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267,00270,00198,56176,78202,06
Tržby za vlastné výkony a tovar 267,00270,00198,56176,78202,06
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 270,00218,86176,78202,06237,64
Účtovný cash flow 0,000027 48729 65522 07624 876
Vlastné imanie -2 560-2 369-14 793-22 319-11 138
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 81470 53479 94575 66681 998
Všetky záväzky 42 37472 90394 73897 98693 136
Výsledok hospodárenia -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Výsledok hospodárenia po zdanení -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 08114 505-11 182-1 558-3 215
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Záväzky súčet 42 37472 90394 73897 98693 136
Zisk pred zdanením -190,65-2 0817 526-11 182-1 558
Zmena Celkovej tržby 0,98891,231,120,87490,8503
Zmena EBIT 0,0916-0,1435-0,67317,180,4845