ANT TRADE, s.r.o.,organizačná zložka zahraničnej osoby

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!