Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.91

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!