Slovenský zväz záhradkárov - Základná Organizácia 19-53 Jelšava m.č.Kňažia

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!