Slovenský skauting, 10. zbor Trstená

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!