Asociácia študentov histórie-Legia Historica Eperiensis

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!