Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Spojená škola, Mierová 134, 059 21 Svit

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!