Spoločenstvo vlastníkov bytov obytného domu vo Veľkej Lomnici

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!