Miroslav Koromház

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20132012201120102009