Iniciatíva občianskej komunikácie / homo, homini

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!