Spoločenstvo vlastníkov bytov Priekopa 5

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!