CASSOPA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 8239 0087 0715 0735 593
Bežná likvidita III. stupeň 7,525,414,763,690,0766
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000042,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,14-1,20-0,0415-0,03780,0487
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,435,300,15630,10200,0560
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15330,22690,26560,3711-1,47
Celkové tržby 10 8308 0276 5215 6590,0000
Celkový dlh 1 8371 6661 4841 37317 453
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 657-8 823-232,00-140,00-578,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 6578 823232,00140,00578,00
Čistý cash flow 13 6578 823232,00140,00578,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 6042 7152 8461 502-4 382
Čistý zisk 4 6441 7551 886542,00-4 382
Čistý zisk v minulom roku 1 7551 886-2 281-2 281-9 310
Cudzie zdroje -11 986-7 342-5 587-3 70011 860
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00004 803
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,598,41382,802 103282,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000308,302 0480,0000
Doba obratu aktív 465,87409,61395,792 1639 279
Doba obratu pohľadávok 5,598,41382,802 1038 251
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 145
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,9175,7683,06585,4517 114
EBIT v minulom roku 2 7152 846-1 321-1 321-9 310
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 6042 7152 8461 502-4 382
EBITDA 5 6882 7992 9301 586-4 313
EBITDA marža 0,52520,34870,44930,28030,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 6882 7992 9301 586-4 313
Efektívna daňová sadzba 0,17130,35360,33730,63910,0000
Finančná páka 1,151,231,271,37-0,4716
Finančné účty 13 6578 823232,00140,00578,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8671-0,8151-0,7901-0,72942,12
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86710,81510,79010,7294-2,12
Hrubá marža 0,89180,82700,6266-0,13410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 6042 7152 8461 502-4 382
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13290,18490,20990,27061,84
Krátkodobé pohľadávky 166,00185,006 8394 933170,00
Krátkodobé záväzky 1 8371 6661 4841 37310 315
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9,0010,0015,008,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 1721 3892 4351 6151 755
Obežný majetok 13 8239 0087 0715 0735 551
Obrat aktív 0,78350,89110,92220,16870,0393
Obrat obežného majetku 0,78350,89110,92220,16870,0396
Osobné náklady 3 5913 487804,002 1110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0084,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6441 7551 886542,00-4 382
Podiel EBIT k aktívam 0,40540,30140,40250,2961-0,7835
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,40540,30140,40250,2961-0,7835
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46750,36980,50940,40590,9280
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98800,97950,03280,02760,1033
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37180,52530,1968-2,780,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,261,100,03560,02470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,8746
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,691,905,08-0,35950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,691,905,08-0,35950,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,261,100,03560,16362,63
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00005 5084 8030,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,525,414,763,690,0766
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8776-0,8321-24,08-26,4320,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,13290,18490,20990,27063,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15330,22690,26560,3711-1,47
Pridaná hodnota 9 6586 6384 086-759,00-1 535
Rentabilita aktív, ROA 0,33600,19480,26670,1068-0,7835
Rýchla likvidita I. stupeň 7,435,300,15630,10200,0560
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,32300,59520,50650,8657-4,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,32300,59520,50650,8657-4,05
Služby 498,00374,00359,00531,00857,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 8239 0087 0715 0735 593
Spotreba materiálu… 674,001 0152 0761 084898,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 8308 0276 521856,00220,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 8308 0276 521856,00220,00
Účtovný cash flow 13 6578 823232,00140,00578,00
Vlastné imanie 11 9867 3425 5873 700-11 860
Všetky záväzky 1 8371 6661 4841 37317 453
Výsledok hospodárenia 5 6882 7992 9301 586-4 313
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 6882 7992 9301 586-4 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 6441 7551 886542,00-4 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7551 886-2 281-2 281-9 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 6042 7152 8461 502-4 382
Záväzky 1 8371 6661 4841 37317 453
Záväzky z obchodného styku 9,0010,0015,008,000,0000
Zisk pred zdanením 5 6042 7152 8461 502-4 382
Zmena EBIT 2,060,9540-2,15-1,140,4707