IPT Partners s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 183 334141 335184 986101 433125 636
Bežná likvidita III. stupeň 0,603212,933,1520,5113,86
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 495
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4169-0,3772-0,3571-0,3356-2,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23121,460,55192,5611,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,543,544,331,832,22
Celkové tržby 339 005315 446331 562342 1860,0000
Celkový dlh 150 216110 170150 30965 55986 608
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 808-11 7546 607-12 041-92 105
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 80811 75412 38212 04192 105
Čistý cash flow 13 80811 75412 38212 04192 105
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 574876,002 784322,00-1 660
Čistý zisk 3 453-3 012-1 047-1 482-1 660
Čistý zisk v minulom roku -3 012-1 047-1 482-1 67233 384
Cudzie zdroje -33 118-31 165-34 677-35 874-39 028
Daň z príjmov 7 1242 3722 3661 8040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 3722 3661 8042 3300,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 1242 3722 3661 8040,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000275,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,34108,29131,1390,9318,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,1698,15118,0788,2510,86
Doba obratu aktív 200,81165,90206,40109,29127,45
Doba obratu pohľadávok 24,34108,29131,1390,9319,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000010,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,429,4425,035,078,22
EBIT v minulom roku 876,002 784322,00658,0036 858
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 574876,002 784322,00-1 660
EBITDA 29 64317 46815 3421 60116 428
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 64317 46815 3421 60116 428
Efektívna daňová sadzba 0,6735-3,711,795,600,0000
Finančná páka 5,544,545,332,833,22
Finančné účty 13 80811 75412 38212 04192 105
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 94316 79319 608856,0015 813
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000018 9890,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 22 22192 260117 52284 39218 689
Krátkodobé záväzky 59 7318 04622 4354 7028 103
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35 9692 13915 9231 9060,0000
Krytie dlhovej služby 29,7311,5210,470,00000,0000
Nákladové úroky 997,001 5161 4650,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 5161 4650,00000,00003 474
Náklady na predaný tovar 223 017238 362262 902285 263280 109
Neobežný majetok 147 30537 32154 5535 00013 072
Obežný majetok 36 029104 014130 43396 433111 069
Obrat aktív 1,822,201,773,342,86
Obrat neobežného majetku 2,268,336,0067,7527,53
Obrat obežného majetku 9,252,992,513,513,24
Odpisy 17 23217 23214 357787,0012 287
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 23217 23214 357787,0012 287
Osobné náklady 60 41751 93245 04442 4870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 701,00675,00636,00745,00615,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 68514 22013 310-695,0010 627
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07530,08320,06690,11870,7331
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54820,71540,70130,79400,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,821,401,431,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,051,081,246,49
Pohľadávky z obchodného styku 1 06383 620105 81981 90910 701
Pohotová likvidita II. stupeň 0,603212,933,1420,5113,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,40-2,65-2,80-2,98-0,4237
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,857,758,450,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81940,77950,81250,64630,6894
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,543,544,331,832,22
Pridaná hodnota 110 21872 59464 23153 51179 710
Primárna platobná neschopnosť 33,840,02560,15050,02330,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23121,460,29892,5611,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,076,319,8040,955,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,076,319,8040,955,27
Služby 215 299229 780252 924273 207263 187
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 334141 335184 986101 433125 636
Spotreba materiálu… 7 7188 5829 97812 05616 922
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000018 9890,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 333 235310 956329 584338 774359 819
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 4510,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 333 235310 956327 133338 774359 819
Účtovný cash flow 13 80811 75412 38212 04192 105
Úročený dlh 0,00000,000018 9890,00000,0000
Úrokové krytie 11,610,57781,900,00000,0000
Vlastné imanie 33 11831 16534 67735 87439 028
Všetky záväzky 150 216110 170150 30965 55986 608
Výsledok hospodárenia 12 411236,003 436814,004 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 411236,003 436814,004 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 453-3 012-1 047-1 482-1 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 012-1 047-1 482-1 67233 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 577-640,001 319322,003 184
Zásoby 0,00000,0000529,000,00000,0000
Záväzky 150 216110 170150 30965 55986 608
Záväzky z obchodného styku 35 9692 13915 9231 9060,0000
Zisk pred zdanením 10 577-640,001 319322,003 184
Zmena EBIT 13,210,31478,650,4894-0,0450