M-TEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 405 7775 115 3753 539 2002 490 2483 193 676
Bežná likvidita III. stupeň 2,482,222,091,931,55
Časové rozlíšenie aktív 3 8842 9282 40715 57212 172
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000557,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3531-0,57610,3219-0,24520,1582
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51590,6994-0,34580,2236-0,0839
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73440,87570,99191,171,96
Celkové tržby 4 797 5235 029 8293 671 4532 566 7093 288 167
Celkový dlh 2 288 9582 388 1311 762 4021 343 8122 114 566
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 348 721-2 248 055-676 923-1 248 874-967 773
Čistá hodnota zákazky 1 876 3841 613 1831 311 015982 1211 214 556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 348 7212 248 055676 9231 248 874967 773
Čistý cash flow 1 100 6661 571 132-571 951281 101-170 624
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 322 4911 412 1681 337 356884 2921 112 766
Čistý zisk 1 042 8251 111 7361 055 980687 883853 605
Čistý zisk v minulom roku 1 111 7361 055 980687 883853 605303 491
Cudzie zdroje -3 116 819-2 727 244-1 776 798-1 146 436-1 078 553
Daň z príjmov 279 666300 432281 376196 409259 161
Daň z príjmov v minulom roku 300 432281 376196 409259 16185 555
Daň z príjmov z bežnej činnosti 279 666300 432281 376196 409259 161
Dlhodobé pohľadávky 23 02020 77115 34112 43312 318
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 146,23196,15274,44160,49239,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 144,36196,13274,40154,76239,18
Doba obratu aktív 410,93371,41352,86354,45356,06
Doba obratu pohľadávok 147,98197,66275,97162,26240,56
Doba obratu zásob 85 86346 7693 2481 0911 689
Doba splácania záväzkov 15 575 8572 349 333177 77947 843172 711
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 162,19163,10164,91178,90226,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 15 200 8192 239 810162 76846 578138 411
EBIT v minulom roku 1 412 1681 337 356884 2921 112 766389 046
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 322 4911 412 1681 337 356884 2921 112 766
EBITDA 1 405 6711 478 1371 382 190923 0301 133 983
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 405 6711 478 1371 382 190923 0301 133 983
Finančná páka 1,731,881,992,172,96
Finančné účty 3 348 7212 248 055676 9231 248 874967 773
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5766-0,5331-0,5020-0,4604-0,3377
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57660,53310,50200,46040,3377
Hrubá marža 0,48210,45490,51320,51530,4527
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 407 7101 482 0781 385 881925 9931 142 555
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39470,43910,46740,50470,6369
Krátkodobé pohľadávky 1 923 7272 701 5692 752 5831 127 5222 145 405
Krátkodobé záväzky 2 133 6792 246 3491 654 0711 256 8862 034 208
Materiál 27 76040 73424 15028 66519 888
Náklady na predaný tovar 2 488 7412 738 8951 777 3671 244 5611 788 103
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50,00349,003 3969 5894 299
Neobežný majetok 94 66397 33361 72457 18236 120
Obežný majetok 5 307 2305 015 1143 475 0692 417 4943 145 384
Obrat aktív 0,88820,98281,031,031,03
Obrat neobežného majetku 50,7251,6559,3144,8590,64
Obrat obežného majetku 0,90471,001,051,061,04
Odpisy 86 64868 35646 73039 94621 582
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 32434 17823 36519 97310 791
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 32434 17823 36519 97310 791
Osobné náklady 899 953780 442475 166370 024357 564
Ostatné náklady na finančnú činnosť 539,00433,00421,00431,00430,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 205 920528 444203 392241 546415 664
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 129 4731 180 0921 102 710727 829875 187
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,33460,40760,59430,60000,7914
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40420,49220,70940,71700,9602
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61950,43950,19130,50150,3030
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 46 2586 557554,82137,92346,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,572,933,973,574,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,342,703,613,233,93
Pohľadávky z obchodného styku 1 899 0102 701 2392 752 2531 087 2862 145 325
Pohotová likvidita II. stupeň 2,472,202,071,901,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,83-1,743,11-4,086,32
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42340,46690,49800,53960,6621
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73440,87570,99191,171,96
Pridaná hodnota 2 312 8842 288 2861 884 1791 322 5471 488 492
Primárna platobná neschopnosť 1,100,79280,55021,130,7599
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,33460,40760,59430,60000,7914
Rýchla likvidita I. stupeň 1,571,000,40920,99360,4756
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,631,621,281,461,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,631,621,281,461,86
Služby 2 248 9032 517 1141 597 0121 024 8711 366 740
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 405 7775 115 3753 539 2002 490 2483 193 676
Spotreba materiálu… 219 804219 345183 031210 101417 064
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 802 8935 029 3303 662 9902 566 0313 278 410
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2892 1872 0561 6974 501
Tržby z predaja tovaru 72,00353,003 62010 4124 679
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 801 5325 026 7903 657 3142 553 9223 269 230
Účtovný cash flow 1 100 6661 571 132-571 951281 101-170 624
Vlastné imanie 3 116 8192 727 2441 776 7981 146 4361 078 553
Všetky záväzky 2 288 9582 388 1311 762 4021 343 8122 114 566
Výsledok hospodárenia 1 319 3321 411 2151 336 381882 6961 111 547
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 319 3321 411 2151 336 381882 6961 111 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 042 8251 111 7361 055 980687 883853 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 111 7361 055 980687 883853 605303 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 322 4911 412 1681 337 356884 2921 112 766
Zásoby 11 76244 71930 22228 66519 888
Záväzky 2 288 9582 388 1311 762 4021 343 8122 114 566
Záväzky z obchodného styku 2 082 3042 141 6271 514 4071 223 6671 630 220
Zisk pred zdanením 1 322 4911 412 1681 337 356884 2921 112 766
Zmena EBIT 0,93651,061,510,79472,86
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -19 984-2 0876 0720,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -19 984-2 0876 0720,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 980,00753,001 1352 0855 355
Účtovné závierky