DELF a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 331 208336 861365 986346 731433 906
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000991,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000371,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000021 893
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1582-0,1599-0,2750-0,3788-0,5595
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,312,822,712,362,50
Celkové tržby 134 820113 815110 579103 4560,0000
Celkový dlh 254 417248 695267 238243 667294 135
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 7 8495 9052 841-38 972-65 957
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 15114 09527 15939 03965 957
Čistý cash flow 12 15114 09527 15939 03965 957
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 375-9 426-3 3562 8334 796
Čistý zisk -11 375-10 386-4 3161 3744 796
Čistý zisk v minulom roku -10 386-4 3161 374-16 2963 721
Cudzie zdroje -76 791-88 166-98 748-103 064-117 878
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 4590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 459962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 4590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6913,6519,0022,49189,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,0113,6518,4720,42188,25
Doba obratu aktív 1 0401 0831 2271 2271 596
Doba obratu pohľadávok 35,6913,6519,0022,49189,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 486
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 718,93717,30776,38843,171 070
EBIT v minulom roku -9 426-3 3562 833-15 3343 721
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 375-9 426-3 3562 8334 796
EBITDA -438,006 20810 5099 85618 892
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -438,006 20810 5099 85618 892
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1018-0,28610,51500,0000
Finančná páka 4,313,823,713,363,68
Finančné účty 12 15114 09527 15939 03965 957
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 4196 07513 4199 75118 799
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69150,66220,63270,68730,6702
Krátkodobé finančné výpomoci 20 00020 00030 00067,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 3704 2455 6686 35551 619
Krátkodobé záväzky 229 028223 054231 560238 306290 789
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 11 8944 9038 10713 9750,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00000,8629
Materiál 0,00000,00000,00000,0000116,00
Náklady na predaný tovar 79 44765 15556 44255 60641 700
Neobežný majetok 307 687318 481333 082301 275315 843
Obežný majetok 23 52118 38032 90445 456117 692
Obrat obežného majetku 4,946,183,312,270,8429
Odpisy 11 96715 50115 2776 9258 742
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 96715 50115 2776 9258 742
Osobné náklady 25 05925 21725 17121 9960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143,00133,0090,00105,0093,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 592,005 11510 9618 29913 538
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68040,52160,48020,46250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,922,082,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99471,191,301,646,58
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,10450,12420,24950,37840,6649
Pohľadávky z obchodného styku 7 9674 2455 5095 77051 166
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,32-6,26-3,64-2,64-1,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76810,73830,73020,70280,6779
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,312,822,712,362,50
Pridaná hodnota 36 83148 34752 42147 55457 504
Primárna platobná neschopnosť 1,491,161,472,420,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -580,8640,0625,4324,7215,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -580,8640,0625,4324,7215,57
Služby 53 83538 80728 76929 03615 741
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 331 208336 861365 986346 731433 906
Spotreba materiálu… 25 61226 34827 67326 57026 950
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 00020 00030 00067,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 133 778113 502110 363103 16099 204
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 5000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116 278113 502108 863103 16099 204
Účtovný cash flow 12 15114 09527 15939 03965 957
Úročený dlh 20 00020 00030 00067,000,0000
Vlastné imanie 76 79188 16698 748103 064117 878
Všetky záväzky 254 417248 695267 238243 667294 135
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000021 893
Výsledok hospodárenia -11 232-9 293-3 2682 9315 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 232-9 293-3 2682 9315 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 375-10 386-4 3161 3744 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 386-4 3161 374-16 2963 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 375-9 426-3 3562 8335 425
Zásoby 0,000040,0077,0062,00116,00
Záväzky 254 417248 695267 238243 667294 135
Záväzky z obchodného styku 11 8944 9038 10713 9750,0000
Zisk pred zdanením -11 375-9 426-3 3562 8335 425
Zmena EBIT 1,212,81-1,18-0,18481,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 3270,00000,00000,00004 638