NOMIland s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 412 8212 465 7762 214 8341 939 4331 858 998
Bankové úvery 56 5640,0000204 77717 083127 632
Bežná likvidita III. stupeň 0,95620,88010,76590,94671,50
Bežné bankové úvery 56 5640,0000204 7770,000060 667
Časové rozlíšenie aktív 13 39014 00810 49012 38611 013
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4177-0,70150,1847-0,03240,0408
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,204,3615,743,711,47
Celkové tržby 6 546 7906 065 8625 637 0465 112 9384 797 336
Celkový dlh 1 659 2722 005 6902 082 5451 527 5631 107 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 40 440-330 896196 654-15 476108 437
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 124330 8968 12332 55919 195
Čistý cash flow -314 772322 773-24 43613 364-30 650
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 252 315215 228129 724153 691123 156
Čistý zisk 187 064177 428106 400125 030103 918
Čistý zisk v minulom roku 177 428106 400125 030103 918-277 582
Cudzie zdroje -753 549-460 086-132 289-411 870-751 448
Daň z príjmov 58 39930 43414 69322 23012 844
Daň z príjmov v minulom roku 30 43414 69322 23012 8446 308
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 39930 43414 69322 23012 844
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000017 08366 965
Dlhodobé pohľadávky 0,0000796,000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000017 08366 965
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,7834,3043,6834,8247,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,7133,2141,6333,4136,87
Doba obratu aktív 135,39148,81145,63138,69145,10
Doba obratu pohľadávok 30,7834,3543,6834,8247,39
Doba obratu zásob 78,5870,2482,7391,0092,81
Doba splácania záväzkov 126,64169,15173,05155,41102,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,59118,58120,20105,3071,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,1113,0015,9320,3826,28
EBIT v minulom roku 215 228129 724153 691123 156-268 874
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 252 315215 228129 724153 691123 156
EBITDA 472 280438 348316 206277 394297 713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 472 280438 348316 206277 394297 713
Finančná páka 3,205,3616,744,712,47
Finančné účty 16 124330 8968 12332 55919 195
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 467 430424 639432 823250 763418 320
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64690,79680,82540,75930,4941
Krátkodobé pohľadávky 548 530568 368664 333486 882607 174
Krátkodobé záväzky 1 560 9321 964 8151 828 0641 472 535918 524
Krytie dlhovej služby 68,9359,5136,6443,1346,56
Materiál 960,00613,00689,00619,00881,00
Nákladové úroky 6 8527 3668 6316 4316 394
Nákladové úroky v minulom roku 7 3668 6316 4316 3942 400
Náklady na predaný tovar 5 610 9095 194 9024 856 5814 444 1464 156 862
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 498 9824 239 8903 855 8363 458 3803 264 577
Neobežný majetok 866 163735 797657 974545 336391 480
Obežný majetok 1 533 2681 715 9711 546 3701 381 7111 456 505
Obrat aktív 2,702,452,512,632,52
Obrat neobežného majetku 7,518,228,449,3611,95
Obrat obežného majetku 4,243,523,593,693,21
Obrat zásob 4,645,204,414,013,93
Odpisy 207 040202 358158 61693 91696 302
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 103 520101 17979 30846 95848 151
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 103 520101 17979 30846 95848 151
Osobné náklady 519 555483 141449 501418 431299 958
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 04813 70927 71726 63129 563
Ostatné záväzky z obchodného styku 223 247150 995168 280193 071235 077
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 394 104379 786265 016218 946200 220
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58120,56630,64730,63400,5775
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,721,771,541,581,73
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,241,141,291,31
Pohľadávky z obchodného styku 529 544550 242633 107467 201472 364
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35740,46480,33600,36120,6509
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,39-1,435,41-30,8224,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -45,9443,82-2,832,08-4,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68770,81340,94030,78760,5958
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,204,3615,743,711,47
Pridaná hodnota 893 988853 117694 450660 033519 414
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24820,38560,80430,30360,1383
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,514,586,595,513,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,514,586,595,513,72
Služby 726 120655 800724 525754 213619 648
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 412 8212 465 7762 214 8341 939 4331 858 998
Spotreba materiálu… 385 807299 212276 220231 553272 637
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 56 5640,0000204 77717 083127 632
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 507 9966 048 0195 623 1985 104 1794 751 361
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0990,000072 1670,000075 085
Tržby z predaja tovaru 6 412 9785 972 2365 332 4985 098 9894 625 993
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 91 91975 783218 5335 19050 283
Účtovný cash flow -314 772322 773-24 43613 364-30 650
Úročený dlh 56 5640,0000204 77717 083127 632
Úrokové krytie 36,8229,2215,0323,9019,26
Vlastné imanie 753 549460 086132 289411 870751 448
Všetky záväzky 1 659 2722 005 6902 082 5451 527 5631 107 550
Výsledok hospodárenia 268 339235 990163 008183 478151 891
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 268 339235 990163 008183 478151 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 187 064177 428106 400125 030103 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 177 428106 400125 030103 918-277 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 245 463207 862121 093147 260116 762
Zásoby 968 614815 911873 914862 270830 136
Záväzky 1 659 2722 005 6902 082 5451 527 5631 107 550
Záväzky z obchodného styku 223 247150 995168 280193 071235 077
Zisk pred zdanením 245 463207 862121 093147 260116 762
Zmena EBIT 1,171,660,84411,25-0,4580
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000066 7490,0000124 605

Činnosti firmy
Maloobchod s použitým tovarom
Maloobchod mimo riadnej predajne
Veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
Reklamná a propagačná činnosť
Sprostredkovateľská činnosť
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Stolárstvo
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie výstav
Upratovacie a čistiace práce
Baliace a triediace činnosti
Tvorba web stránok
Poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Vedenie účtovníctva
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Záložňa
Organizovanie školení, seminárov a kurzov
Sprostredkovanie dopravy a výroby
Prevádzkovanie cukrárne
Predaj nealkoholických nápojov a fľašového piva na verejných priestranstvách
Vydavateľská činnosť
Zásielkový predaj
Výroba hier a hračiek
Predaj na trhoch
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Obchod so starožitnosťami
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Prenájom hnuteľných vecí
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Maloobchod: poľnohospodárske základné produkty, živé zvieratá, obilie, osivá,..