ASKOZVAR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 780 708597 260583 548504 458362 973
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,712,322,651,29
Časové rozlíšenie aktív 1 6351 2661 261123,00896,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16810,14360,1976-0,3248-0,6063
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6096-0,6792-1,411,701,26
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46030,29140,25060,30600,9524
Celkové tržby 1 266 737959 4591 089 817915 2920,0000
Celkový dlh 246 070134 780116 934118 208177 063
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -106 130-13 872-66 815-165 556-25 420
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 140 54050 682117 115209 306112 715
Čistý cash flow 89 858-66 433-92 191125 454112 715
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 5981 206109 692161 266160 350
Čistý zisk 72 158-4 13480 364121 290160 350
Čistý zisk v minulom roku -4 13480 364121 29079 04617 086
Cudzie zdroje -534 638-462 480-466 614-386 250-185 910
Daň z príjmov 25 8045 27129 32839 9760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 27129 32839 97623 2580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 8045 27129 32839 9760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,0167,7550,0340,5965,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,9759,9346,4639,7365,40
Doba obratu aktív 225,05228,61195,55201,27213,25
Doba obratu pohľadávok 61,0167,7550,0340,5965,40
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000212,490,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000023 841115,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,4937,4421,8929,5052,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000012 0890,0000
EBIT v minulom roku 1 206109 692161 266102 30417 086
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 5981 206109 692161 266160 350
EBITDA 216 69273 400176 065219 183232 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 216 69273 400176 065219 183232 184
Efektívna daňová sadzba 0,26344,640,26740,24790,0000
Finančná páka 1,461,291,251,311,95
Finančné účty 140 54050 682117 115209 306112 715
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6848-0,7743-0,7996-0,7657-0,5122
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68480,77430,79960,76570,5122
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 215 77972 276174 811217 790231 317
Krátkodobé finančné výpomoci 34 41036 81050 30043 75087 295
Krátkodobé pohľadávky 211 641177 008149 282101 739111 310
Krátkodobé záväzky 147 39397 81265 32573 94189 579
Krytie dlhovej služby 82,201 0640,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 63669,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 69,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 802 682678 262728 012515 149283 508
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 1320,0000
Neobežný majetok 426 233367 645315 231192 631134 252
Obežný majetok 352 840228 349267 056311 704227 825
Obrat aktív 1,621,601,871,811,71
Obrat neobežného majetku 2,972,593,464,754,63
Obrat obežného majetku 3,594,184,082,932,73
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,720,0000
Odpisy 114 99670 77065 03856 15422 765
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 57 49835 38532 51928 07722 765
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57 49835 38532 51928 0770,0000
Osobné náklady 293 869236 657213 507204 3720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 913,001 1291 2591 391867,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,005,00-2,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 81 41367 21657 95237 4920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 187 15466 636145 402177 444183 115
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1268-0,00830,15550,28210,5869
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15880,00240,21170,37460,5865
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63400,85960,59110,51130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000353,071,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,581,161,691,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,130,89561,301,5314,84
Pohľadávky z obchodného styku 211 506156 573138 63499 589111 310
Pohotová likvidita II. stupeň 1,951,702,312,641,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,956,965,06-3,08-1,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 34,09-962,800,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46030,29140,25060,30600,9524
Pridaná hodnota 463 519275 324361 185399 675337 746
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1350-0,00890,17220,31400,8625
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77300,37651,011,780,6373
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,141,840,66420,53930,7626
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,141,840,66420,53930,7626
Služby 436 522342 718465 425282 596131 984
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 780 708597 260583 548504 458362 973
Spotreba materiálu… 366 160335 544262 587231 421151 524
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 41036 81050 30043 75087 295
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 266 201953 5861 089 197914 824621 254
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00001 1320,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 266 201953 5861 089 197913 692621 254
Účtovný cash flow 89 858-66 433-92 191125 454112 715
Úročený dlh 34 41036 81050 30043 75087 295
Úrokové krytie 38,1617,480,00000,00000,0000
Vlastné imanie 534 638462 480466 614386 250185 910
Všetky záväzky 246 070134 780116 934118 208177 063
Výsledok hospodárenia 101 6962 630111 027163 029209 419
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 101 6962 630111 027163 029209 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 158-4 13480 364121 290160 350
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 13480 364121 29079 04617 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 97 9621 137109 692161 266208 616
Zásoby 659,00659,00659,00659,003 800
Záväzky 246 070134 780116 934118 208177 063
Záväzky z obchodného styku 81 41367 21657 95237 4920,0000
Zisk pred zdanením 97 9621 137109 692161 266208 616
Zmena EBIT 83,410,01100,68021,589,38
Účtovné závierky