ASKOZVAR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 837 699780 708597 260583 548504 458
Bežná likvidita III. stupeň 2,301,951,712,322,65
Časové rozlíšenie aktív 1 8601 6351 2661 261123,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67150,6096-0,6792-1,411,70
Celkové tržby 1 419 3041 266 737959 4591 089 817915 292
Celkový dlh 227 496246 070134 780116 934118 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -195 150-106 130-13 872-66 815-165 556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 236 020140 54050 682117 115209 306
Čistý cash flow 95 48089 858-66 433-92 191125 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 103 647100 5981 206109 692161 266
Čistý zisk 75 56572 158-4 13480 364121 290
Čistý zisk v minulom roku 72 158-4 13480 364121 29079 046
Cudzie zdroje -610 203-534 638-462 480-466 614-386 250
Daň z príjmov 26 05725 8045 27129 32839 976
Daň z príjmov v minulom roku 25 8045 27129 32839 97623 258
Daň z príjmov z bežnej činnosti 26 05725 8045 27129 32839 976
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,4261,0167,7550,0340,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,4260,9759,9346,4639,73
Doba obratu aktív 217,61225,05228,61195,55201,27
Doba obratu pohľadávok 47,4261,0167,7550,0340,59
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000212,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000023 841
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,9442,4937,4421,8929,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000012 089
EBIT v minulom roku 100 5981 206109 692161 266102 304
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 103 647100 5981 206109 692161 266
EBITDA 221 321216 69273 400176 065219 183
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221 321216 69273 400176 065219 183
Efektívna daňová sadzba 0,25640,26344,640,26740,2479
Finančná páka 1,371,461,291,251,31
Finančné účty 236 020140 54050 682117 115209 306
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7284-0,6848-0,7743-0,7996-0,7657
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72840,68480,77430,79960,7657
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 245 535215 77972 276174 811217 790
Krátkodobé finančné výpomoci 40 87034 41036 81050 30043 750
Krátkodobé pohľadávky 182 536211 641177 008149 282101 739
Krátkodobé záväzky 142 198147 39397 81265 32573 941
Krytie dlhovej služby 109,2982,201 0640,00000,0000
Nákladové úroky 2 0252 63669,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 63669,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 890 759802 682678 262728 012515 149
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 132
Neobežný majetok 416 624426 233367 645315 231192 631
Obežný majetok 419 215352 840228 349267 056311 704
Obrat aktív 1,681,621,601,871,81
Obrat neobežného majetku 3,372,972,593,464,75
Obrat obežného majetku 3,353,594,184,082,93
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,72
Odpisy 127 780114 99670 77065 03856 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 63 89057 49835 38532 51928 077
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 63 89057 49835 38532 51928 077
Osobné náklady 346 176293 869236 657213 507204 372
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 286913,001 1291 2591 391
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,005,00-2,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 19681 41367 21657 95237 492
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 203 345187 15466 636145 402177 444
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67310,63400,85960,59110,5113
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000353,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,581,161,691,96
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,130,89561,301,53
Pohľadávky z obchodného styku 182 536211 506156 573138 63499 589
Pohotová likvidita II. stupeň 2,301,951,702,312,64
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,39-5,956,965,06-3,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 47,1534,09-962,800,00000,0000
Pridaná hodnota 514 319463 519275 324361 185399 675
Primárna platobná neschopnosť 0,64200,38490,42930,41800,3765
Rýchla likvidita I. stupeň 1,290,77300,37651,011,78
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,031,141,840,66420,5393
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,031,141,840,66420,5393
Služby 510 259436 522342 718465 425282 596
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 837 699780 708597 260583 548504 458
Spotreba materiálu… 380 500366 160335 544262 587231 421
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 87034 41036 81050 30043 750
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 417 8281 266 201953 5861 089 197914 824
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 7500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 132
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 405 0781 266 201953 5861 089 197913 692
Účtovný cash flow 95 48089 858-66 433-92 191125 454
Úročený dlh 40 87034 41036 81050 30043 750
Úrokové krytie 51,1838,1617,480,00000,0000
Vlastné imanie 610 203534 638462 480466 614386 250
Všetky záväzky 227 496246 070134 780116 934118 208
Výsledok hospodárenia 105 079101 6962 630111 027163 029
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 105 079101 6962 630111 027163 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 75 56572 158-4 13480 364121 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 72 158-4 13480 364121 29079 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 101 62297 9621 137109 692161 266
Zásoby 659,00659,00659,00659,00659,00
Záväzky 227 496246 070134 780116 934118 208
Záväzky z obchodného styku 117 19681 41367 21657 95237 492
Zisk pred zdanením 101 62297 9621 137109 692161 266
Zmena EBIT 1,0383,410,01100,68021,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 2120,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky