MIGA spol. s r.o., Trebišov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 926 7151 114 5931 334 9141 262 2751 114 488
Bankové úvery 190 469198 769200 553199 244198 486
Bežná likvidita III. stupeň 0,46860,54020,59630,55490,5007
Bežné bankové úvery 190 469198 769200 553199 244198 486
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000262,00389,00378,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000253,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -9,77-12,39-16,91-15,76-16,90
Celkové tržby 601 934590 682626 820674 114710 965
Celkový dlh 1 032 3491 212 4841 418 5451 347 7781 184 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 155 294149 016183 227178 296175 846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 17549 75317 32620 94822 640
Čistý cash flow -14 57832 427-3 622-1 692362,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 119-7 97811 162-17 70914 225
Čistý zisk -7 744-14 0061 619-27 1809 985
Čistý zisk v minulom roku -14 0061 619-27 1809 9851 462
Cudzie zdroje 105 63497 89183 88485 50370 109
Daň z príjmov 0,00000,00002 9822 880-2 323
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 9822 880-2 32319 511
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 9822 880-2 323
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 251,34370,24474,11377,22281,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 251,34369,28474,11377,22281,59
Doba obratu aktív 561,26691,12777,04683,73572,18
Doba obratu pohľadávok 251,34370,24474,11377,22281,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 506,53627,02706,48619,89498,63
EBIT v minulom roku -7 97811 162-17 70914 22529 089
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 119-7 97811 162-17 70914 225
EBITDA 36 25241 57864 74435 93467 326
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 25241 57864 74435 93467 326
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,6481-0,1185-0,3032
Finančná páka -8,77-11,39-15,91-14,76-15,90
Finančné účty 35 17549 75317 32620 94822 640
Hrubá marža 0,50510,51460,50620,49850,5436
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 74638 07058 64729 78660 751
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90250,90730,90920,90660,8714
Krátkodobé pohľadávky 414 999597 106814 501696 397548 471
Krátkodobé záväzky 836 3471 011 2151 213 6971 144 407971 220
Krytie dlhovej služby 5,476,909,875,4510,26
Materiál 31 1786 21011 13827 44113 997
Nákladové úroky 6 6256 0286 5616 5916 563
Nákladové úroky v minulom roku 6 0286 5616 5916 5638 116
Náklady na predaný tovar 298 638284 670309 741337 797324 473
Neobežný majetok 445 513460 946491 502516 669528 831
Obežný majetok 481 202653 647843 150745 217585 279
Obrat aktív 0,65030,52810,46970,53380,6379
Obrat neobežného majetku 1,351,281,281,301,34
Obrat obežného majetku 1,250,90060,74370,90421,21
Odpisy 30 86644 40447 49447 49446 514
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 43322 20223 74723 74723 257
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 43322 20223 74723 74723 257
Osobné náklady 275 424269 144267 735316 762335 278
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 5066 7886 0976 1486 575
Ostatné záväzky z obchodného styku 772 5272 15513 7284 196939 187
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 12230 39849 11320 31456 499
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90590,88540,84380,94260,8675
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,131,191,061,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99260,96951,010,92261,01
Pohľadávky z obchodného styku 414 999595 552814 501696 397548 471
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43840,53460,58830,53420,4886
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,253,02-23,16-50,53193,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,205,38-0,5521-0,25670,0552
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,111,091,061,071,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -9,77-12,39-16,91-15,76-16,90
Pridaná hodnota 304 024303 979317 308336 048386 466
Primárna platobná neschopnosť 1,901,661,451,601,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,4829,1621,9137,5117,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,4829,1621,9137,5117,59
Služby 45 47131 55148 50738 33332 559
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 926 7151 114 5931 334 9141 262 2751 114 488
Spotreba materiálu… 252 439253 512260 988299 723291 940
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 190 469198 769200 553199 244198 486
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 602 662590 289627 049673 845710 939
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 6400,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 602 662588 649627 049673 845710 939
Účtovný cash flow -14 57832 427-3 622-1 692362,00
Úročený dlh 190 469198 769200 553199 244198 486
Úrokové krytie -0,1689-1,321,70-2,692,17
Vlastné imanie -105 634-97 891-83 884-85 503-70 109
Všetky záväzky 1 032 3491 212 4841 418 5451 347 7781 184 597
Výsledok hospodárenia 5 386-1 18617 250-11 56020 812
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 386-1 18617 250-11 56020 812
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 744-14 0061 619-27 1809 985
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 0061 619-27 1809 9851 462
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 744-14 0064 601-24 3007 662
Zásoby 31 0286 78811 32327 87214 168
Záväzky 1 032 3491 212 4841 418 5451 347 7781 184 597
Záväzky z obchodného styku 789 198985 7461 180 5561 116 203939 187
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 16 671983 5911 166 8281 112 0070,0000
Zisk pred zdanením -7 744-14 0064 601-24 3007 662
Zmena EBIT 0,1403-0,7147-0,6303-1,240,4890
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -728,00393,00-246,00259,0026,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -728,00393,00-246,00259,0026,00