Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 4 271 3222 210 5783 000 4263 722 2790,0000
Aktivácia 5 8285 76018 3898 6510,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,50560,52990,58970,56640,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 7402 8992 7806 8440,0000
Časové rozlíšenie pasív 1 031 63040 98652 57164 5330,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,8610,496,757,870,0000
Celkové tržby 5 717 9745 863 1726 342 2886 974 6570,0000
Celkový dlh 2 873 8421 980 8202 567 5983 245 5190,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -452,00-1 337-1 786-2 5620,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 452,001 3371 7862 5620,0000
Čistý cash flow -885,00-449,00-776,00-48 2940,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -70 545-116 720-5 592106 3740,0000
Čistý zisk -122 922-191 485-31 969338 4780,0000
Čistý zisk v minulom roku -191 485-31 969338 478-66 5040,0000
Cudzie zdroje -365 850-188 772-380 257-412 2270,0000
Daň z príjmov 47 36169 37515 645-250 5440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 69 37515 645-250 544-11 9510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 47 36169 37515 645-250 5440,0000
Dlhodobé pohľadávky 50 93598 296164 791177 5550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,6659,7880,5989,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,5657,8878,7966,410,0000
Doba obratu aktív 282,64140,90177,00200,060,0000
Doba obratu pohľadávok 129,0366,0590,3199,110,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000563,650,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000012 5510,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 184,11118,84145,37168,940,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00002 2960,0000
EBIT v minulom roku -116 720-5 592106 374-11 4910,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -70 545-116 720-5 592106 3740,0000
EBITDA 322 248542 106787 311916 9720,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 322 248542 106787 311916 9720,0000
Efektívna daňová sadzba -0,6268-0,5681-0,9584-2,850,0000
Finančná páka 11,6811,717,899,030,0000
Finančné účty 452,001 3371 7862 5620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 588 683653 885888 1691 081 0660,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65140,84340,82130,84450,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 899 058937 9371 366 1851 666 4060,0000
Krátkodobé záväzky 2 782 3591 864 4902 464 1813 143 2940,0000
Krytie dlhovej služby 0,311111,8512,6111,260,0000
Materiál 25 53162 884106 874135 8200,0000
Nákladové úroky 5 0165 39010 73218 4400,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 39010 73218 44066 9640,0000
Náklady na predaný tovar 4 738 3504 668 2824 865 1575 453 9080,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000091 4090,0000
Neobežný majetok 2 292 0791 102 5281 351 5331 727 7550,0000
Obežný majetok 1 977 5031 105 1511 646 1131 987 6800,0000
Obrat aktív 1,292,592,061,820,0000
Obrat neobežného majetku 2,415,194,583,930,0000
Obrat obežného majetku 2,795,183,763,420,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,64760,0000
Odpisy 441 380681 332781 784857 1520,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 220 690340 666390 892428 5760,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 220 690340 666390 892428 5760,0000
Osobné náklady 694 224920 471916 722906 7370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 381,00447,00544,00828,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 106 598420 827789 591440 0520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 318 458489 847749 8151 195 6300,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3360-1,01-0,08410,82110,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88890,83330,71890,67800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000014,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,201,391,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68770,68960,75070,75820,0000
Pohľadávky z obchodného styku 900 068908 0801 335 6781 235 6260,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49850,49450,54470,52240,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 413,39420,43490,028,540,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1764-0,0833-0,0723-2,620,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67280,89610,85570,87190,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,8610,496,757,870,0000
Pridaná hodnota 780 9521 104 6671 275 0961 337 3940,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,230,54130,64000,46540,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3360-1,01-0,08410,82110,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,923,653,263,540,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,923,653,263,540,0000
Služby 1 921 0861 495 8781 736 7511 965 8090,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 271 3222 210 5783 000 4263 722 2790,0000
Spotreba materiálu… 2 819 9213 176 3843 147 9353 380 9700,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 649 4675 782 5196 238 0546 873 6170,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 133 40856 11350 70182 4610,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000091 4540,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 516 0595 726 4066 187 3536 699 7020,0000
Účtovný cash flow -885,00-449,00-776,00-48 2940,0000
Úrokové krytie -14,06-21,65-0,52115,770,0000
Vlastné imanie 365 850188 772380 257412 2270,0000
Všetky záväzky 2 873 8421 980 8202 567 5983 245 5190,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 025 88635 32740 37451 6890,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 0475 04711 31611 3160,0000
Výsledok hospodárenia -70 163-116 242-5 010107 2180,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -70 163-116 242-5 010107 2180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -122 922-191 485-31 969338 4780,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -191 485-31 969338 478-66 5040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -75 561-122 110-16 32487 9340,0000
Zásoby 27 05867 581113 351141 1570,0000
Záväzky 2 873 8421 980 8202 567 5983 245 5190,0000
Záväzky z obchodného styku 1 106 598491 546854 768575 1200,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000070 71965 177135 0680,0000
Zisk pred zdanením -75 561-122 110-16 32487 9340,0000
Zmena EBIT 0,604420,87-0,0526-9,260,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 171-1 7801 140-24 3710,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 171-1 7801 140-24 3710,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 84 43933 12961 23835 0630,0000

Činnosti firmy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Chemické čistenie chladiacich a tepelných zariadení a ich rozvodov
Montáž kábelových rozvodov
Vedenie účtovníctva
Faktoring a forfaiting
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení
Reklamná činnosť
Poradenská činnosť v oblasti zavádzania meracej a regulačnej techniky
Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce
Demolácia a zemné práce
Poradenská činnosť v oblasti energetiky
Montáž určených meradiel:Merače pretečeného množstva vody - na studenú voduMerače..
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Kúrenárske práce
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
Prípravné práce pre stavbu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu:..
Výroba a predaj drevnej štiepky
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Montáž, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
Automatizované spracovanie dát
Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
Vodoinštalatérstvo
Prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Sprostredkovateľská činnosť
Energetické auditorstvo
Prenájom motorových vozidiel
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzkovanie výmeníkových staníc a kotolní
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu:..
Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných..
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadenív rozsahu: Aa4 - kotly parné..
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadenív rozsahu: Zariadenia na:Ah -..