CI - servis a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 336 491241 210206 207193 680254 759
Bežná likvidita III. stupeň 1,080,70290,71510,59720,9890
Časové rozlíšenie aktív 3 2005 7875 2891 2891 192
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,33-3,38-3,04-2,26-8,57
Celkové tržby 1 320 5631 542 351467 1221 274 4760,0000
Celkový dlh 311 257342 466307 508347 234288 413
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 2578 49525 89940 50528 803
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 03315 2819 8771 9913 043
Čistý cash flow 752,005 4043 497-1 0523 043
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 4183 8171 614-45 2724 263
Čistý zisk 443,0046,00137,00-49 8992 577
Čistý zisk v minulom roku 46,00137,002 2162 577-48 351
Cudzie zdroje -25 234101 256101 301153 55433 654
Daň z príjmov 210,002 880960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,002 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 210,002 880960,002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,7950,09139,4451,3272,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,3748,67133,5949,1269,30
Doba obratu aktív 93,3357,33161,6755,7479,15
Doba obratu pohľadávok 84,7950,09139,4451,3272,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000440,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,2275,58191,9476,0665,04
EBIT v minulom roku 3 8171 6146 6184 263-47 114
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 4183 8171 614-45 2724 263
EBITDA 5 1578 3585 269-33 23112 521
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 1578 3585 269-33 23112 521
Efektívna daňová sadzba 0,32160,98430,8751-0,06130,0000
Finančná páka 13,33-2,38-2,04-1,26-7,57
Finančné účty 16 03315 2819 8771 9913 043
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,07500,41980,49130,79280,1321
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0750-0,4198-0,4913-0,7928-0,1321
Hrubá marža 0,89940,92380,91070,86260,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 94018 4734 894-34 00111 629
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,88091,321,191,360,8216
Krátkodobé finančné výpomoci 14 77623 77635 77642 49631 846
Krátkodobé pohľadávky 305 698210 733177 850178 304232 532
Krátkodobé záväzky 296 422318 000244 815264 250209 320
Krytie dlhovej služby 1,879,3810,19-19,027,43
Materiál 10 4828 0707 2631 2341 364
Nákladové úroky 2 765891,00517,001 7471 686
Nákladové úroky v minulom roku 891,00517,001 5221 6861 237
Náklady na predaný tovar 128 206110 85540 110168 757173 399
Neobežný majetok 705,00966,005 55510 48916 255
Obežný majetok 332 586234 457195 363181 902237 312
Obrat aktív 3,916,372,266,554,61
Obrat neobežného majetku 1 8671 59083,81120,9072,27
Obrat obežného majetku 3,966,552,386,974,95
Odpisy 522,008 8863 28011 5327 366
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 261,004 4431 6405 7667 366
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 261,004 4431 6405 7660,0000
Osobné náklady 1 180 5581 411 225420 7531 137 8850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2171 135375,00770,00892,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 11413 94017 18218 2980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 965,008 9323 417-38 3679 943
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0111-0,0006-0,00210,4493-1,43
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0853-0,0497-0,04180,64150,0938
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99400,99040,98901,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,77
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,011,011,010,96620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,001,000,9565135,95
Pohľadávky z obchodného styku 300 591204 798170 385170 669223 052
Pohotová likvidita II. stupeň 1,040,67820,68790,59200,9818
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,5618,7428,97-145,9611,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,27206,076,76-0,60221,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92501,421,491,791,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,33-3,38-3,04-2,26-8,57
Pridaná hodnota 1 187 7261 424 869425 4281 099 4041 001 377
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 60,3640,9758,36-10,4523,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 60,3640,9758,36-10,4523,03
Služby 110 97189 47632 380140 345145 064
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 336 491241 210206 207193 680254 759
Spotreba materiálu… 17 23521 3797 73028 41228 335
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 77623 77635 77642 49631 846
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 315 9321 541 349465 5381 268 1611 174 776
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 6250,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 315 9321 535 724465 5381 268 1611 174 776
Účtovný cash flow 752,005 4043 497-1 0523 043
Úročený dlh 14 77623 77635 77642 49631 846
Úrokové krytie 1,244,283,12-25,912,53
Vlastné imanie 25 234-101 256-101 301-153 554-33 654
Všetky záväzky 311 257342 466307 508347 234288 413
Výsledok hospodárenia 4 6354 9521 989-44 7635 155
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 6354 9521 989-44 7635 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 443,0046,00137,00-49 8992 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46,00137,002 2162 577-48 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 653,002 9261 097-47 0192 577
Zásoby 10 8558 4437 6361 6071 737
Záväzky 311 257342 466307 508347 234288 413
Záväzky z obchodného styku 16 11413 94017 18218 2980,0000
Zisk pred zdanením 653,002 9261 097-47 0192 577
Zmena EBIT 0,89552,360,2439-10,62-0,0905
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000145,000,00000,00000,0000