JOMAKO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 604 890683 801707 940836 14613 171
Bankové úvery 29 16929 16929 02829 2820,0000
Bežná likvidita III. stupeň 26,147,8716,901,025,73
Bežné bankové úvery 1 4561 4561 315950,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 464,00610,00846,00877,00577,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0320-0,0033-2,14-16,38-0,0364
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1598-0,0042-3,9610,110,1626
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,54-10,70-12,89112,840,2832
Celkové tržby 86 2671 485101 61573 7580,0000
Celkový dlh 697 442754 304767 505828 8012 907
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 29 15256 60334 603643 967-374,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2556-7,37-0,7618-0,09740,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 154193,00425,00128 153374,00
Čistý cash flow 2 961-232,00-127 728120 333374,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 001-9 375-72 1616 174-10 017
Čistý zisk -22 049-10 938-77 410-7 187-10 017
Čistý zisk v minulom roku -10 938-77 410-7 1874 2676 995
Cudzie zdroje 92 55270 50359 565-7 345-10 264
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00968,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 27 71327 71327 71328 3320,0000
Dlhodobý dlh 27 71327 71327 71328 3320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 87 7100,00002 4823 189170,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 9830,0000127,3274,9726,20
Doba obratu aktív 88 3140,00002 6344 138183,69
Doba obratu pohľadávok 87 7100,00002 4823 189170,42
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000134,300,000029,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7050,0000119,9058,8932,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000065,920,00000,0000
EBIT v minulom roku -9 375-72 1616 1745 2356 995
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 001-9 375-72 1616 174-10 017
EBITDA -12 419-8 404-20 89931 879-9 871
EBITDA marža -0,1440-5,66-0,20570,43220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 419-8 404-20 89931 879-9 871
Finančná páka -6,54-9,70-11,89113,841,28
Finančné účty 3 154193,00425,00128 153374,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,15300,10310,0841-0,0088-0,7793
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1530-0,1031-0,08410,00880,7793
Hrubá marža -0,0849-7,65-0,14250,49490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 471-8 577-14 64431 451-10 017
Krátkodobé finančné výpomoci 3 13727 6276 000742 8380,0000
Krátkodobé pohľadávky 600 752662 211667 105644 50512 220
Krátkodobé záväzky 18 52855 19632 22911 9012 300
Krytie dlhovej služby -258,73-13,94-4,872,570,0000
Nákladové úroky 48,00603,004 28912 4000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 603,004 28912 4000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 82411 364112 59537 25228 325
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000087 5910,000019 884
Neobežný majetok 520,0020 78739 56462 6110,0000
Obežný majetok 603 906662 404667 530772 65812 594
Obrat aktív 0,00410,00000,13860,08821,99
Obrat neobežného majetku 4,810,00002,481,180,0000
Obrat obežného majetku 0,00410,00000,14700,09552,08
Odpisy 18 10237 55439 84628 2040,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 05118 77719 92314 1020,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 05118 77719 92314 1020,0000
Osobné náklady 346,00126,0018 28816 2090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00173,00745,00428,00146,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 09317 28515 8199 6090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 94726 616-37 56421 017-10 017
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36600,79803,15-0,0092-0,9759
Podiel EBIT k aktívam -0,0364-0,0137-0,10190,0074-0,7605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0364-0,0137-0,10190,0074-0,7605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0375-0,0149-0,10680,0075-0,9214
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0472-0,0111-1,260,44400,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0343-0,1562-1,261,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -21,17-90,19-0,79182,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3970-0,3016-0,24910,82200,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,180,0000-1,301,630,0143
Pohľadávky z obchodného styku 13 58425 87034 22415 1491 879
Pohotová likvidita II. stupeň 26,147,8716,901,025,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 31,26-303,89-0,4663-0,0610-27,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 61,69-0,3847-29,789,700,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,05340,08310,04950,92340,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,101,080,99120,2207
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,54-10,70-12,89112,840,2832
Pridaná hodnota -7 324-11 364-14 48036 506-2 153
Primárna platobná neschopnosť 0,74300,66810,46220,63430,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0365-0,0160-0,1093-0,0086-0,7605
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23820,15511,30-0,9785-0,9759
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -56,16-89,76-36,7226,00-0,2945
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -56,16-89,76-36,7226,00-0,2945
Služby 8 7228 73318 53128 5996 772
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 604 890683 801707 940836 14613 171
Spotreba materiálu… 1 1022 6316 4738 6531 669
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 32 30656 79635 028772 1200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 0000,0000101 61573 75826 172
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 32 5000,00003 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000087 8150,000020 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 5000,000010 30073 7586 165
Účtovný cash flow 2 961-232,00-127 728120 333374,00
Úročený dlh 32 30656 79635 028772 1200,0000
Úrokové krytie -458,35-15,55-16,820,49790,0000
Vlastné imanie -92 552-70 503-59 5657 34510 264
Všetky záväzky 697 442754 304767 505828 8012 907
Výsledok hospodárenia -9 237-45 958-60 3693 675-9 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 237-45 958-60 3693 675-9 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 049-10 938-77 410-7 187-10 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 938-77 410-7 1874 2676 995
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 049-9 978-76 450-6 226-10 017
Záväzky 697 442754 304767 505828 8012 907
Záväzky z obchodného styku 10 09317 28515 8199 6090,0000
Zisk pred zdanením -22 049-9 978-76 450-6 226-10 017
Zmena EBIT 2,350,1299-11,691,18-1,43
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 2160,00003 1240,00000,0000