AGB ekoservis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 089 9362 009 4631 747 1601 620 3431 850 767
Bežná likvidita III. stupeň 3,952,303,033,134,59
Časové rozlíšenie aktív 2 5306 3183 6427 3325 823
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00008 159
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,62660,21970,0266-0,83670,4666
Celkové tržby 2 775 5712 452 0912 157 7212 108 2781 676 566
Celkový dlh 366 691559 448337 125311 817359 185
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -725 231-526 555-414 316-406 360-655 377
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 725 231526 555414 316406 360655 377
Čistý cash flow 198 676112 2397 956-249 017106 700
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 552 768161 919159 632138 144199 395
Čistý zisk 434 232123 374101 50976 038123 326
Čistý zisk v minulom roku 123 374101 50976 038123 326303 206
Cudzie zdroje -1 723 245-1 450 015-1 410 035-1 308 526-1 483 423
Daň z príjmov 117 92337 47556 98960 10373 825
Daň z príjmov v minulom roku 37 47556 98960 10373 82592 161
Daň z príjmov z bežnej činnosti 117 92337 47556 98960 10373 825
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000464 613
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,2095,6282,0592,2598,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,2884,6876,7884,3792,17
Doba obratu aktív 275,41302,38296,12292,09425,38
Doba obratu pohľadávok 69,2095,6282,0592,25204,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,7976,8750,7153,6552,56
EBIT v minulom roku 161 919159 632138 144199 395396 547
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 552 768161 919159 632138 144199 395
EBITDA 699 925328 568336 805386 627536 771
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 699 925328 568336 805386 627536 771
Finančná páka 1,211,391,241,241,25
Finančné účty 725 231526 555414 316406 360655 377
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8245-0,7216-0,8070-0,8076-0,8015
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82450,72160,80700,80760,8015
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 699 983353 060325 326404 500534 053
Krátkodobé pohľadávky 525 108635 475484 087511 728427 010
Krátkodobé záväzky 317 090510 839299 227297 619228 668
Krytie dlhovej služby 1 142307,07297,01193,0251,60
Nákladové úroky 613,001 0701 1342 0032 244
Nákladové úroky v minulom roku 1 0701 1342 0032 2441 180
Náklady na predaný tovar 1 871 8411 854 6791 613 4861 459 0371 053 229
Neobežný majetok 837 067836 067840 067689 875298 800
Obežný majetok 1 250 3391 167 078903 451923 1361 546 144
Obrat aktív 1,331,211,231,250,8581
Obrat neobežného majetku 3,312,902,562,945,31
Obrat obežného majetku 2,222,082,382,191,03
Odpisy 146 972150 110165 694119 684334 710
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 73 48675 05582 84759 842167 355
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 48675 05582 84759 842167 355
Osobné náklady 243 083252 887250 398226 306236 643
Ostatné náklady na finančnú činnosť 890,0014 37411 812133 5442 773
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 448,00164,00333,001 41755,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 200 2890,0000235 646214 262199 903
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 581 204273 484267 203195 722458 036
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,692,262,162,502,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,301,421,301,640,9361
Pohľadávky z obchodného styku 457 415562 750453 013468 041401 020
Pohotová likvidita II. stupeň 3,952,293,013,114,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,67-12,92-177,235,25-13,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 324,10104,907,02-124,3247,55
Pridaná hodnota 897 985570 927540 102565 791534 848
Primárna platobná neschopnosť 0,43790,76460,52020,45780,4985
Rýchla likvidita I. stupeň 2,291,031,381,372,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52391,701,000,80650,6692
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52391,701,000,80650,6692
Služby 1 800 8541 750 4031 514 3391 400 164973 935
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 089 9362 009 4631 747 1601 620 3431 850 767
Spotreba materiálu… 70 987104 27699 14758 87379 294
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 770 0762 444 9572 153 5882 099 8281 588 077
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,0019 3510,000075 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 769 8262 425 6062 153 5882 024 8281 588 077
Účtovný cash flow 198 676112 2397 956-249 017106 700
Úrokové krytie 901,74151,33140,7768,9788,86
Vlastné imanie 1 723 2451 450 0151 410 0351 308 5261 483 423
Všetky záväzky 366 691559 448337 125311 817359 185
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00008 159
Výsledok hospodárenia 553 203176 129171 111270 244202 061
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 553 203176 129171 111270 244202 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 434 232123 374101 50976 038123 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 123 374101 50976 038123 326303 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 552 155160 849158 498136 141197 151
Zásoby 0,00005 0485 0485 048-856,00
Záväzky 366 691559 448337 125311 817359 185
Záväzky z obchodného styku 200 289430 274235 646214 262199 903
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000430 2740,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 552 155160 849158 498136 141197 151
Zmena EBIT 3,411,011,160,69280,5028
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000021 6800,000071 6990,0000