AGB ekoservis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 009 4631 747 1601 620 3431 850 7671 979 890
Bežná likvidita III. stupeň 2,303,033,134,592,03
Časové rozlíšenie aktív 6 3183 6427 3325 8234 307
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00008 159280 935
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21970,0266-0,83670,46661,85
Celkové tržby 2 452 0912 157 7212 108 2781 676 5660,0000
Celkový dlh 559 448337 125311 817359 185318 467
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -526 555-414 316-406 360-655 377-535 742
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 526 555414 316406 360655 377535 742
Čistý cash flow 112 2397 956-249 017106 700535 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 161 919159 632138 144199 395370 787
Čistý zisk 123 374101 50976 038123 326369 642
Čistý zisk v minulom roku 101 50976 038123 326303 206137 481
Cudzie zdroje -1 450 015-1 410 035-1 308 526-1 483 423-1 380 488
Daň z príjmov 37 47556 98960 10373 8250,0000
Daň z príjmov v minulom roku 56 98960 10373 82592 1610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 47556 98960 10373 8250,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000464 613321 627
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,6282,0592,2598,14128,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,6876,7884,3792,17128,84
Doba obratu aktív 302,38296,12292,09425,38415,79
Doba obratu pohľadávok 95,6282,0592,25204,93196,38
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000112,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,8750,7153,6552,5660,95
EBIT v minulom roku 159 632138 144199 395396 547139 373
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 161 919159 632138 144199 395370 787
EBITDA 328 568336 805386 627536 771795 207
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 328 568336 805386 627536 771795 207
Finančná páka 1,391,241,241,251,43
Finančné účty 526 555414 316406 360655 377535 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7216-0,8070-0,8076-0,8015-0,6973
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72160,80700,80760,80150,6973
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 353 060325 326404 500534 053792 691
Krátkodobé pohľadávky 635 475484 087511 728427 010613 500
Krátkodobé záväzky 510 839299 227297 619228 668290 219
Krytie dlhovej služby 307,07297,01193,0251,602,82
Nákladové úroky 1 0701 1342 0032 2441 145
Nákladové úroky v minulom roku 1 1342 0032 2441 1801 892
Náklady na predaný tovar 1 854 6791 613 4861 459 0371 053 229939 400
Neobežný majetok 836 067840 067689 875298 800500 382
Obežný majetok 1 167 078903 451923 1361 546 1441 475 201
Obrat aktív 1,211,231,250,85810,8779
Obrat neobežného majetku 2,902,562,945,313,47
Obrat obežného majetku 2,082,382,191,031,18
Odpisy 150 110165 694119 684334 710308 405
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 75 05582 84759 842167 355308 405
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 75 05582 84759 842167 3550,0000
Osobné náklady 252 887250 398226 306236 6430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 37411 812133 5442 7732 696
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 164,00333,001 41755,00180,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000235 646214 262199 9030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 273 484267 203195 722458 036678 047
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8502
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,262,162,502,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,301,640,93612,59
Pohľadávky z obchodného styku 562 750453 013468 041401 020613 500
Pohotová likvidita II. stupeň 2,293,013,114,592,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,92-177,235,25-13,90-2,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 104,907,02-124,3247,55467,90
Pridaná hodnota 570 927540 102565 791534 848798 646
Primárna platobná neschopnosť 0,76460,52020,45780,49850,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,031,381,372,770,9380
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,701,000,80650,66920,4005
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,701,000,80650,66920,4005
Služby 1 750 4031 514 3391 400 164973 935884 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 009 4631 747 1601 620 3431 850 7671 979 890
Spotreba materiálu… 104 27699 14758 87379 29454 662
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 444 9572 153 5882 099 8281 588 0771 738 046
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 3510,000075 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 425 6062 153 5882 024 8281 588 0771 738 046
Účtovný cash flow 112 2397 956-249 017106 700535 742
Úrokové krytie 151,33140,7768,9788,86323,83
Vlastné imanie 1 450 0151 410 0351 308 5261 483 4231 380 488
Všetky záväzky 559 448337 125311 817359 185318 467
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00008 159280 935
Výsledok hospodárenia 176 129171 111270 244202 061486 802
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 176 129171 111270 244202 061486 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 374101 50976 038123 326369 642
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 101 50976 038123 326303 206137 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 160 849158 498136 141197 151485 059
Zásoby 5 0485 0485 048-856,004 332
Záväzky 559 448337 125311 817359 185318 467
Záväzky z obchodného styku 430 274235 646214 262199 9030,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 430 2740,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 160 849158 498136 141197 151485 059
Zmena EBIT 1,011,160,69280,50282,66
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 6800,000071 6990,00000,0000