501, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 65823 45824 06625 27622 073
Bežná likvidita III. stupeň 9,7010,037,955,7718,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0860-0,2537-0,02860,64941,94
Celkové tržby 3 9953 7445 2644 9945 528
Celkový dlh 2 4312 3303 0044 1571 182
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 584-23 075-23 890-22 976-21 426
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 58423 37523 89023 97621 926
Čistý cash flow 209,00-515,00-86,002 0501 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 128,0085,00423,00709,002 383
Čistý zisk 98,0067,00-57,00229,001 893
Čistý zisk v minulom roku 67,00-57,00229,001 893-1 094
Cudzie zdroje -21 227-21 128-21 062-21 119-20 891
Daň z príjmov 30,0018,00480,00480,00490,00
Daň z príjmov v minulom roku 18,00480,00480,00490,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 30,0018,00480,00480,00490,00
Dlhodobé pohľadávky 74,0083,00176,001 300147,00
Doba obratu aktív 2 1832 2872 5481 8471 457
Doba obratu pohľadávok 6,838,0918,6395,019,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,35197,90318,00230,7445,03
EBIT v minulom roku 85,00423,00709,002 383-614,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 128,0085,00423,00709,002 383
EBITDA 212,00181,00519,00793,002 489
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 212,00181,00519,00793,002 489
Efektívna daňová sadzba 0,23440,21181,130,67700,2056
Finančná páka 1,111,111,141,201,06
Finančné účty 23 58423 37523 89023 97621 926
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8972-0,9007-0,8752-0,8355-0,9465
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89720,90070,87520,83550,9465
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 128,0085,00423,00709,002 383
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000300,000,00001 000,00500,00
Krátkodobé záväzky 2 4312 0303 0043 157682,00
Náklady na predaný tovar 3 7253 5034 7053 9212 999
Obežný majetok 23 65823 45824 06625 27622 073
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0096,0096,0084,00106,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 4002 0122 5242 677192,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 98,0067,00-57,00229,001 893
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99690,99650,99270,94860,9933
Pohotová likvidita II. stupeň 9,7010,037,955,7718,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -101,5641,03244,91-10,30-15,79
Pridaná hodnota 230,00241,00-1 2571 0732 529
Rýchla likvidita I. stupeň 9,7010,037,955,7718,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,4712,875,795,240,4749
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,4712,875,795,240,4749
Služby 3 7253 5034 7053 8212 759
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 65823 45824 06625 27622 073
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000100,00240,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000300,000,00001 000,00500,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 9553 7443 4484 9945 528
Tržby z predaja tovaru 1 7091 8700,00002 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 2461 8743 4482 2945 528
Účtovný cash flow 209,00-515,00-86,002 0501 323
Úročený dlh 0,0000300,000,00001 000,00500,00
Vlastné imanie 21 22721 12821 06221 11920 891
Všetky záväzky 2 4312 3303 0044 1571 182
Výsledok hospodárenia 212,00181,00519,00793,002 489
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 212,00181,00519,00793,002 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 98,0067,00-57,00229,001 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 67,00-57,00229,001 893-1 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 128,0085,00423,00709,002 383
Záväzky 2 4312 3303 0044 1571 182
Záväzky z obchodného styku 2 4002 0122 5242 677192,00
Zisk pred zdanením 128,0085,00423,00709,002 383
Zmena EBIT 1,510,20090,59660,2975-3,88