LABAŠ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 880 70288 067 29081 697 64975 343 45870 176 808
Bankové úvery 25 615 85215 848 71210 710 80810 556 4659 616 423
Bežná likvidita III. stupeň 0,61380,64100,61160,60750,6149
Bežné bankové úvery 13 551 0145 487 5884 864 3244 344 5833 594 651
Časové rozlíšenie aktív 1 104 5021 792 0951 495 8201 079 5701 097 506
Časové rozlíšenie pasív 74 79687 08884 760104 00581 863
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,491,741,871,952,01
Celkové tržby 270 517 552257 546 468243 246 760228 675 198216 957 992
Celkový dlh 50 758 94955 890 07853 165 79949 762 18046 816 253
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 160 24513 330 0758 127 4178 614 2797 917 320
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 455 6072 518 6372 583 3911 942 1861 699 103
Čistý cash flow -63 030-64 754641 205243 083101 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 349 3484 872 4014 641 2464 746 8264 180 477
Čistý zisk 2 263 4713 443 0343 319 8173 223 5802 995 048
Čistý zisk v minulom roku 3 443 0343 319 8173 223 5802 995 0484 465 727
Cudzie zdroje -34 046 957-32 090 124-28 447 090-25 477 273-23 278 692
Daň z príjmov 816 1051 203 9201 093 8761 269 486935 989
Daň z príjmov v minulom roku 1 203 9201 093 8761 269 486935 9891 364 918
Daň z príjmov z bežnej činnosti 816 1051 203 9201 093 8761 269 486935 989
Dlhodobé bankové úvery 12 064 83810 361 1245 846 4846 211 8826 021 772
Dlhodobý dlh 12 064 83810 361 1245 846 4846 211 8826 021 772
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,9210,3512,0911,2010,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,219,9611,7910,819,83
Doba obratu aktív 115,12125,40122,74120,43118,30
Doba obratu pohľadávok 7,9210,3512,0911,2010,72
Doba obratu zásob 19,6325,3424,4324,3823,55
Doba splácania záväzkov 34,7560,9866,5863,0160,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,8050,5655,8353,0951,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27,2253,2659,8057,4756,14
EBIT v minulom roku 4 872 4014 641 2464 746 8264 180 4776 072 199
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 349 3484 872 4014 641 2464 746 8264 180 477
EBITDA 12 449 48212 790 64012 247 97612 409 53110 357 663
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 449 48212 790 64012 247 97612 409 53110 357 663
Finančná páka 2,492,742,872,963,01
Finančné účty 2 455 6072 518 6372 583 3911 942 1861 699 103
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 730 49514 294 89611 994 89312 408 78110 593 541
Krátkodobé pohľadávky 5 841 5267 268 0888 044 3517 007 3936 362 010
Krátkodobé záväzky 21 233 44035 503 97837 161 50033 213 89030 516 818
Krytie dlhovej služby 40,4148,8846,7140,8434,79
Materiál 15 17212 40466 77422 40416 635
Nákladové úroky 269 772225 447227 553253 760249 440
Nákladové úroky v minulom roku 225 447227 553253 760249 440241 554
Náklady na predaný tovar 235 757 560224 579 504213 921 852202 994 374194 250 164
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 223 038 266212 526 627203 715 842192 386 650183 937 513
Neobežný majetok 63 483 77161 735 11355 941 52052 464 48949 151 822
Obežný majetok 20 292 42924 540 08224 260 30921 799 39919 927 480
Obrat aktív 3,172,912,973,033,09
Obrat neobežného majetku 4,244,154,344,354,41
Obrat obežného majetku 13,2610,4510,0110,4810,87
Obrat zásob 18,5914,4114,9414,9715,50
Odpisy 8 686 0368 254 7407 419 6827 060 1526 063 844
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 342 0914 128 2973 709 8413 530 0763 031 922
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 343 9454 126 4433 709 8413 530 0763 031 922
Osobné náklady 24 716 31221 943 71919 459 09715 483 63014 499 459
Ostatné náklady na finančnú činnosť 409 982315 631266 549251 988245 176
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 501,00315,00278,00854,00308,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 632 27231 012 91833 378 19830 293 47628 292 750
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 949 50711 697 77410 739 49910 283 7329 058 892
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74090,69110,67040,61070,6512
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,451,491,641,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99871,051,081,121,08
Pohľadávky z obchodného styku 5 315 6276 994 4667 849 0176 763 9285 830 118
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 540,17495,57-44,37-104,81-229,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,2336-0,28722,820,95790,4068
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59800,63460,65080,66050,6671
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,491,741,871,952,01
Pridaná hodnota 33 360 09131 751 84529 025 40125 355 87922 267 406
Primárna platobná neschopnosť 3,134,434,254,484,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,084,374,344,014,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,084,374,344,014,52
Služby 9 180 6078 613 9727 294 7077 831 2177 155 720
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 880 70288 067 29081 697 64975 343 45870 176 808
Spotreba materiálu… 3 538 6873 438 9052 911 3032 776 5073 156 931
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 615 85215 848 71210 710 80810 556 4659 616 423
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 269 962 898257 241 135242 953 847228 475 445216 757 943
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 845 247909 7866 594125 192240 373
Tržby z predaja tovaru 261 097 734244 179 402231 979 938218 073 604207 025 476
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 019 91712 151 94710 967 31510 276 6499 492 094
Účtovný cash flow -63 030-64 754641 205243 083101 467
Úročený dlh 25 615 85215 848 71210 710 80810 556 4659 616 423
Úrokové krytie 12,4221,6120,4018,7116,76
Vlastné imanie 34 046 95732 090 12428 447 09025 477 27323 278 692
Všetky záväzky 50 758 94955 890 07853 165 79949 762 18046 816 253
Výnosy budúcich období dlhodobé 23 61221 74321 03834 65334 521
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 66314 48813 61515 45713 769
Výsledok hospodárenia 3 759 0475 187 2554 833 1144 783 9544 423 489
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 759 0475 187 2554 833 1144 783 9544 423 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 263 4713 443 0343 319 8173 223 5802 995 048
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 443 0343 319 8173 223 5802 995 0484 465 727
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 079 5764 646 9544 413 6934 493 0663 931 037
Zásoby 11 995 29614 753 35713 632 56712 849 82011 866 367
Záväzky 50 758 94955 890 07853 165 79949 762 18046 816 253
Záväzky z obchodného styku 16 632 27231 012 91833 378 19830 293 47628 292 750
Zisk pred zdanením 3 079 5764 646 9544 413 6934 493 0663 931 037
Zmena EBIT 0,68741,050,97781,140,6885
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 849 646258 4311 774690 617110 703
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva..
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Kancelárske služby
Prevádzkovanie autoumyvární
Vydavatelská činnosť, vydávanie novín, kníh, časopisov a periodických publikácií
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Zásielkový predaj
Spracovanie prírodného medu
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Propagačné činnosti
Predaj na trhoch
Skladovacie služby
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Služby baliarní
Reklamné činnosti
Zámočnícke práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Marketing a manažment
Zváračské práce
Predaj nealkoholických nápojov a fľašového piva na verejných priestranstvách
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie služieb spojených s prevádzkovaním verejného colného skladu a..
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Finančný leasing
Služby realitných agentúr - sprostredkovanie nákupu, predaja, nájmu a výmeny..
Faktoring a forfaiting
Organizovanie a usporiadanie kurzov, školení a seminárov
Prevádzkovanie výdajne stravy
Prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojova elektrických..
Vedenie účtovníctva
Sekretárske služby
Výroba ovocných a zeleninových nápojov, rastlinných a živočíšnych tukov..
Upratovacie práce a čistenie budov
Oprava a údržba neelektrických strojov a zariadení