SAVER EXPRES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 9 0275 4280,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 13,7639,910,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4299-0,97560,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,4939,910,00000,00000,0000
Celkové tržby 3 6750,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 656,00136,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 027-5 4280,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,76380,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 0275 4280,00000,00000,0000
Čistý cash flow 3 5995 4280,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 6000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 2 8070,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -8 371-5 5640,00000,00000,0000
Daň z príjmov 792,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 792,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 896,560,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,150,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 6000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 3 6750,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 6750,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,080,97560,00000,00000,0000
Finančné účty 9 0275 4280,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9273-1,030,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92731,030,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 6000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 656,00136,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 3 6750,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 0275 4280,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 75,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 8070,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,97930,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,97930,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 13,7639,910,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,33-1,030,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3 5990,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 13,7639,910,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 0275 4280,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 6750,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 6750,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 3 5995 4280,00000,00000,0000
Úrokové krytie 3 6000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 8 3715 5640,00000,00000,0000
Všetky záväzky 656,00136,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 6750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 6750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 5990,00000,00000,00000,0000
Záväzky 656,00136,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 5990,00000,00000,00000,0000