INDEX s.r.o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 710 9000,0000714 9942 670 7842 677 365
Bežná likvidita III. stupeň -45,560,0000-41,2821,3120,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04520,0000-0,02880,021719,22
Celkové tržby 0,00000,000023 0682 1110,0000
Celkový dlh 27 1090,000029 82350 17752 087
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -682 3620,0000-686 457-687 316-688 549
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-83,90-0,63570,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 682 3620,0000686 457687 316688 549
Čistý cash flow -1 2250,0000-859,00737,00688 549
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -745,000,0000-1 934 476-862,00-16 181
Čistý zisk -745,000,0000-1 935 436-1 342-16 181
Čistý zisk v minulom roku -635,000,0000-1 342-3 329-510 018
Cudzie zdroje -683 7910,0000-685 171-2 620 607-2 625 278
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 946 0970,00001 946 0971 948 0151 952 906
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000-159 523
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000-116 358
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000015 150
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000-2 134
EBIT v minulom roku -155,000,0000-862,00-3 329-509 958
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -745,000,0000-1 934 476-862,00-16 181
EBITDA -576,000,0000-1 931 762-741,00-10 078
EBITDA marža 0,00000,0000-83,74-0,35100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -576,000,0000-1 931 762-741,00-10 078
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,0005-0,55680,0000
Finančná páka 1,040,00001,041,021,02
Finančné účty 682 3620,0000686 457687 316688 549
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,96190,0000-0,9583-0,9812-0,9805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96190,00000,95830,98120,9805
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -745,000,0000-1 934 476-862,00-10 209
Krátkodobé záväzky 27 1090,000029 82333 91035 820
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000060,00
Náklady na predaný tovar 576,000,00000,00002,00863,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000457,00
Obežný majetok 710 9000,0000714 9942 670 7842 676 908
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000-13,40
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000296,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000296,00
Osobné náklady 0,00000,0000-100,002 8480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 169,000,00002 714121,00131,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 1090,000029 34333 9100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -745,000,0000-1 935 436-1 342-15 885
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00110,0000-2,82-0,0005-0,0062
Podiel EBIT k aktívam -0,00100,0000-2,71-0,0003-0,0060
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00100,0000-2,71-0,0003-0,0060
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00110,0000-2,82-0,0003-0,0061
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95990,00000,96010,25730,2572
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-1 4240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-8,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-0,0007-23,61
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-112,40
Pohotová likvidita II. stupeň 25,170,000023,0220,2719,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 558,200,0000797,64-3 556-3,81
Pridaná hodnota -576,000,00000,0000-2,00-6 989
Rentabilita aktív, ROA -0,00100,0000-2,71-0,0005-0,0060
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00110,0000-2,82-0,0005-0,0062
Rýchla likvidita I. stupeň 25,170,000023,0220,2719,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -47,060,0000-0,0154-67,72-5,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -47,060,0000-0,0154-67,72-5,17
Služby 576,000,00000,00002,00544,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 710 9000,0000714 9942 670 7842 677 365
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000319,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000-6 126
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000-6 126
Účtovný cash flow -1 2250,0000-859,00737,00688 549
Vlastné imanie 683 7910,0000685 1712 620 6072 625 278
Všetky záväzky 27 1090,000029 82350 17752 087
Výsledok hospodárenia -576,000,0000-1 931 762-741,00-10 374
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -576,000,0000-1 931 762-741,00-10 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -745,000,0000-1 935 436-1 342-16 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -635,000,0000-1 342-3 329-510 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -745,000,0000-1 934 476-862,00-16 178
Zásoby -1 917 5590,0000-1 917 56035 45335 453
Záväzky 27 1090,000029 82350 17752 087
Záväzky z obchodného styku 27 1090,000029 34333 9100,0000
Zisk pred zdanením -745,000,0000-1 934 476-862,00-16 178
Zmena EBIT 4,810,00002 2440,25890,0317