INDEX s.r.o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 708 483710 9000,0000714 9942 670 784
Bežná likvidita III. stupeň 25,08-45,560,0000-41,2821,31
Celkové tržby 0,00000,00000,000023 0682 111
Celkový dlh 27 10927 1090,000029 82350 177
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -679 945-682 3620,0000-686 457-687 316
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-83,90-0,6357
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 679 945682 3620,0000686 457687 316
Čistý cash flow -2 417-1 2250,0000-859,00737,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 417-745,000,0000-1 934 476-862,00
Čistý zisk -2 417-745,000,0000-1 935 436-1 342
Čistý zisk v minulom roku -745,00-635,000,0000-1 342-3 329
Cudzie zdroje -681 374-683 7910,0000-685 171-2 620 607
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,0000480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000960,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 28 5381 946 0970,00001 946 0971 948 015
EBIT v minulom roku -745,00-155,000,0000-862,00-3 329
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 417-745,000,0000-1 934 476-862,00
EBITDA -4,00-576,000,0000-1 931 762-741,00
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-83,74-0,3510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4,00-576,000,0000-1 931 762-741,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-0,0005-0,5568
Finančná páka 1,041,040,00001,041,02
Finančné účty 679 945682 3620,0000686 457687 316
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9617-0,96190,0000-0,9583-0,9812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96170,96190,00000,95830,9812
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 417-745,000,0000-1 934 476-862,00
Krátkodobé záväzky 27 10927 1090,000029 82333 910
Náklady na predaný tovar 4,00576,000,00000,00002,00
Obežný majetok 708 483710 9000,0000714 9942 670 784
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-100,002 848
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 413169,000,00002 714121,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 10927 1090,000029 34333 910
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 417-745,000,0000-1 935 436-1 342
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0035-0,00110,0000-2,82-0,0005
Podiel EBIT k aktívam -0,0034-0,00100,0000-2,71-0,0003
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0034-0,00100,0000-2,71-0,0003
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0035-0,00110,0000-2,82-0,0003
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95970,95990,00000,96010,2573
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,0000-1 424
Pohotová likvidita II. stupeň 25,0825,170,000023,0220,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 281,91558,200,0000797,64-3 556
Pridaná hodnota -4,00-576,000,00000,0000-2,00
Rentabilita aktív, ROA -0,0034-0,00100,0000-2,71-0,0005
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0035-0,00110,0000-2,82-0,0005
Rýchla likvidita I. stupeň 25,0825,170,000023,0220,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6 777-47,060,0000-0,0154-67,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6 777-47,060,0000-0,0154-67,72
Služby 4,00576,000,00000,00002,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 708 483710 9000,0000714 9942 670 784
Účtovný cash flow -2 417-1 2250,0000-859,00737,00
Vlastné imanie 681 374683 7910,0000685 1712 620 607
Všetky záväzky 27 10927 1090,000029 82350 177
Výsledok hospodárenia -4,00-576,000,0000-1 931 762-741,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4,00-576,000,0000-1 931 762-741,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 417-745,000,0000-1 935 436-1 342
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -745,00-635,000,0000-1 342-3 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 417-745,000,0000-1 934 476-862,00
Zásoby 0,0000-1 917 5590,0000-1 917 56035 453
Záväzky 27 10927 1090,000029 82350 177
Záväzky z obchodného styku 27 10927 1090,000029 34333 910
Zisk pred zdanením -2 417-745,000,0000-1 934 476-862,00
Zmena EBIT 3,244,810,00002 2440,2589