LEADER LIGHT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 958 3121 334 5191 578 2352 463 9071 184 608
Bankové úvery 487 081570 792653 432689 126174 520
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,361,101,110,7766
Bežné bankové úvery 8 95115 686195 990489 126174 520
Časové rozlíšenie aktív 568,00300,0052 89543 1492 120
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,816,424,683,954,75
Celkové tržby 589 555940 2531 271 1251 951 6740,0000
Celkový dlh 817 6881 154 7841 300 5341 966 618978 736
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 477 818567 936652 410685 339168 743
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 2632 8561 0223 7875 777
Čistý cash flow 6 4071 834-2 765-2 9755 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 233-41 537-230 551248 34735 351
Čistý zisk -39 111-65 333-228 017172 87913 546
Čistý zisk v minulom roku -65 333-228 017172 879118 53739 229
Cudzie zdroje -140 624-179 735-277 701-497 289-205 872
Daň z príjmov 0,00002 880-21 32354 7120,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880-21 32354 71234 9020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880-21 32354 7120,0000
Dlhodobé bankové úvery 478 130555 106457 442200 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 127 219128 683161 3155 248393 464
Dlhodobý dlh 478 130555 106457 442200 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,7195,7588,38274,46101,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,4995,3957,08269,09100,98
Doba obratu aktív 590,45447,35710,54464,67330,30
Doba obratu pohľadávok 96,10138,89161,01275,45211,63
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000039 9725 500
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000118 720159,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 194,14188,10282,23234,57125,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000091 4900,0000
EBIT v minulom roku -41 537-230 551248 347174 25755 426
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 233-41 537-230 551248 34735 351
EBITDA 130 672125 493-33 930293 73079 939
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 672125 493-33 930293 73079 939
Finančná páka 6,817,425,684,955,75
Finančné účty 9 2632 8561 0223 7875 777
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 125 722143 008-40 377382 99275 771
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32880,42050,39720,50480,3804
Krátkodobé pohľadávky 28 751285 650196 3131 455 308365 540
Krátkodobé záväzky 315 092561 132626 8881 243 799450 619
Krytie dlhovej služby 5,976,00-1,8114,153,67
Materiál 306 868338 084394 335408 790112 037
Nákladové úroky 21 87820 91618 78920 75621 805
Nákladové úroky v minulom roku 20 91618 78920 75620 81816 197
Náklady na predaný tovar 401 031732 524547 8091 384 7961 034 139
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00003 8247 437
Neobežný majetok 349 775421 020512 835537 637305 640
Obežný majetok 607 969913 1991 012 5051 883 121876 848
Obrat aktív 0,61820,81590,51370,78551,11
Obrat neobežného majetku 1,692,591,583,604,28
Obrat obežného majetku 0,97441,190,80071,031,49
Odpisy 141 712185 086186 496111 63030 549
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 70 85692 54393 24855 81530 549
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 70 85692 54393 24855 8150,0000
Osobné náklady 166 183301 572416 656296 5100,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9505 4736 4479 4914 168
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000074 7150,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 242 103433 424475 128958 5160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 102 601119 753-41 521284 50944 095
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86840,84631,580,53850,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000143,990,2659
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,180,63101,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62150,73220,43591,359,00
Pohľadávky z obchodného styku 21 897284 570126 7951 426 835362 172
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11910,50070,30410,86690,5974
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,95-98,00100,43167,16-35,64
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50830,42770,41400,27970,1473
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85330,86530,82400,79820,8262
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,816,424,683,954,75
Pridaná hodnota 191 367356 323262 918550 608274 928
Primárna platobná neschopnosť 11,061,523,750,67180,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2781-0,3635-0,82110,34760,0658
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,269,20-38,336,7012,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,269,20-38,336,7012,24
Služby 151 136171 741311 083549 442357 620
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 958 3121 334 5191 578 2352 463 9071 184 608
Spotreba materiálu… 197 412390 736480 797831 530669 082
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 487 081570 792653 432689 126174 520
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 592 3981 100 341810 7271 947 4231 309 067
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000011 4940,000012 0190,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000028 1070,00006 34110 894
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 592 3981 060 740810 7271 929 0631 298 173
Účtovný cash flow 6 4071 834-2 765-2 9755 777
Úročený dlh 487 081570 792653 432689 126174 520
Úrokové krytie -0,7877-1,99-12,2711,971,62
Vlastné imanie 140 624179 735277 701497 289205 872
Všetky záväzky 817 6881 154 7841 300 5341 966 618978 736
Výsledok hospodárenia -11 040-48 618-220 426188 45449 390
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 040-48 618-220 426188 45449 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 111-65 333-228 017172 87913 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -65 333-228 017172 879118 53739 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -39 111-62 453-249 340227 59123 969
Zásoby 442 736496 010653 855418 778112 067
Záväzky 817 6881 154 7841 300 5341 966 618978 736
Záväzky z obchodného styku 242 103433 424475 128958 5160,0000
Zisk pred zdanením -39 111-62 453-249 340227 59123 969
Zmena EBIT 0,41490,1802-0,92831,430,6378
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -52 483-170 047244 0710,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -52 483-170 047244 0710,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000519,000,00005 6650,0000