AKRON a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 126 7446 515 4466 816 9327 954 8067 594 173
Aktivácia 24 02054 67827 03345 008127 411
Bankové úvery 331 096331 096331 767331 767660 094
Bežné bankové úvery 331 096331 096331 767331 767660 094
Časové rozlíšenie aktív 3 3293 2903 3095 3863 441
Časové rozlíšenie pasív 1 909 4952 077 8982 214 0352 570 3141 980 242
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,55670,1947-0,0437-0,10590,1407
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,682,412,552,752,42
Celkové tržby 742 539932 3091 810 977648 0720,0000
Celkový dlh 3 070 0653 135 8973 307 8163 947 5873 973 021
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 908 742989 0061 132 610976 4221 053 524
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -68 073150 28249 89177 20184 892
Čistý cash flow -218 355100 391-27 310-71 40984 892
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -108 20849 666-89 647-197 74435 313
Čistý zisk -153 7376 570-141 824-215 2676 872
Čistý zisk v minulom roku 6 570-141 824-215 26713 06333 166
Cudzie zdroje -1 147 184-1 301 651-1 295 081-1 436 905-1 640 910
Daň z príjmov 0,00002 80030 970-5 6270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 80030 970-5 627-11 8480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 80030 970-5 6270,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000017 3390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 761,83447,68672,89738,941 123
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 325,37248,67286,69435,75429,20
Doba obratu aktív 9 86010 87711 22214 30110 943
Doba obratu pohľadávok 761,83447,68672,89770,111 123
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000933,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 631,21860,951 0291 213869,14
EBIT v minulom roku 49 666-89 647-197 74434 25252 376
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -108 20849 666-89 647-197 74435 313
EBITDA 742 715904 4561 095 300498 414469 387
EBITDA marža 1,000,97010,60480,76910,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 742 715904 4561 095 300498 414469 387
Finančná páka 5,345,015,265,544,63
Finančné účty -68 073150 28249 89177 20184 892
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 805 1041 015 7502 313 983584 951462 296
Krátkodobé finančné výpomoci 509 573808 192850 734721 856478 322
Krátkodobé pohľadávky 473 367268 157408 737411 044779 148
Krátkodobé záväzky 392 208515 705625 353674 482603 148
Materiál 8 8243 7833 6726 4768 044
Nákladové úroky 45 52940 29621 20723 15028 441
Nákladové úroky v minulom roku 40 29621 20723 15033 03719 210
Náklady na predaný tovar 152 429106 413210 807229 110143 175
Neobežný majetok 5 494 2225 864 2116 161 6207 175 4966 408 820
Obežný majetok 629 193647 945652 003773 9241 181 912
Odpisy 872 434900 638858 372722 214381 090
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 436 217450 319429 186361 107381 090
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 436 217450 319429 186361 1070,0000
Osobné náklady 200 533185 692179 751193 0980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2451 2503 0613 0797 091
Ostatné záväzky z obchodného styku 365 971480 149578 540636 4920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 718 697907 208716 548506 947387 962
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,701,6516,48-7,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,37080,60430,0607-0,13500,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,96280,4592-0,1232-0,35170,3352
Pohľadávky z obchodného styku 202 169148 950174 145242 388297 850
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,25-12,9747,4220,12-19,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,802,49-1,29-3,082,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50110,48130,48520,49630,5232
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,682,412,552,752,42
Pridaná hodnota 74 366112 22110 908-26 075110 120
Primárna platobná neschopnosť 1,813,223,322,630,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,133,473,027,928,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,133,473,027,928,46
Služby 86 827117 37968 640113 16888 509
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 126 7446 515 4466 816 9327 954 8067 594 173
Spotreba materiálu… 78 70082 26194 427120 833147 387
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 840 6691 139 2881 182 5011 053 6231 138 416
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 258 612274 906835 636247 844253 295
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00003 0491,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 81756 272610 87244 8080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 226 795218 634221 715203 035253 295
Účtovný cash flow -218 355100 391-27 310-71 40984 892
Úročený dlh 840 6691 139 2881 182 5011 053 6231 138 416
Úrokové krytie -2,381,23-4,23-8,541,24
Vlastné imanie 1 147 1841 301 6511 295 0811 436 9051 640 910
Všetky záväzky 3 070 0653 135 8973 307 8163 947 5873 973 021
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 741 0921 909 4952 052 2822 442 1811 872 463
Výnosy budúcich období krátkodobé 168 403168 403161 753126 941107 366
Výsledok hospodárenia -106 96350 987-86 538-194 58442 024
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -106 96350 987-86 538-194 58442 024
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -153 7376 570-141 824-215 2676 872
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 570-141 824-215 26713 06333 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -153 7379 370-110 854-220 8946 498
Zásoby 223 899229 506193 375268 340317 872
Záväzky 3 070 0653 135 8973 307 8163 947 5873 973 021
Záväzky z obchodného styku 365 971480 149578 540636 4920,0000
Zisk pred zdanením -153 7379 370-110 854-220 8946 498
Zmena EBIT -2,18-0,55400,4533-5,770,6742
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -10 92238 549-74 773-40 117-34 690
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -10 92238 549-74 773-40 117-34 690
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 0619 103934 33815 59246 273