K. P. KOV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 148 6701 377 2821 422 9521 879 1130,0000
Aktivácia 115,0093,000,00000,00000,0000
Bankové úvery 88 31261 03062 28480 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,51680,24650,27310,55740,0000
Bežné bankové úvery 88 31261 03062 28480 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00002 5914 08310 2870,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000175,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -763,760,15720,4020-0,09530,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,000,00470,00500,02040,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1 981-35,43-84,254,950,0000
Celkové tržby 1 416 619590 295908 9560,00000,0000
Celkový dlh 148 5951 417 2801 440 0441 563 1510,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 69219 30826 84949 9040,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 00441 72235 43530 0960,0000
Čistý cash flow 57 2826 2876 87130 0960,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 421-18 933-192 531292 2180,0000
Čistý zisk 40 073-22 905-199 333291 7140,0000
Čistý zisk v minulom roku -22 905-199 333-133 54614 2130,0000
Cudzie zdroje -75,0039 99817 092-315 7870,0000
Daň z príjmov 1 2000,00003 3350,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 3351 3140,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2000,00003 3350,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 6554 6554 6553 5450,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -57,21131,0977,01172,480,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -66,16101,3259,22153,770,0000
Doba obratu aktív 274,43862,82584,22590,470,0000
Doba obratu pohľadávok -48,61134,0078,92173,600,0000
Doba obratu zásob 8,2388,8890,20122,910,0000
Doba splácania záväzkov 65,711 273757,04479,450,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,50845,66560,27464,110,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -27,1558,1054,720,00000,0000
EBIT v minulom roku -18 933-192 531-128 71714 2130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 421-18 933-192 531292 2180,0000
EBITDA -208 49553 187-125 312339 4730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -208 49553 187-125 312339 4730,0000
Finančná páka 1 982-34,43-83,255,950,0000
Finančné účty 99 00441 72235 43530 0960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 226 25647 935-114 071332 0140,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38440,98010,95900,78600,0000
Krátkodobé pohľadávky -30 991209 251187 569548 9080,0000
Krátkodobé záväzky 57 1541 349 8871 364 6051 476 9800,0000
Krytie dlhovej služby -181,6213,39-36,14673,560,0000
Materiál 0,0000134,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 1483 9723 467504,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 9723 4673 5150,00000,0000
Náklady na predaný tovar 344 349485 200787 5701 124 3970,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 317 466386 999657 932827 4680,0000
Neobežný majetok 68 8411 024 8281 028 6211 007 6290,0000
Obežný majetok 79 829349 863390 248861 1970,0000
Obrat aktív 1,330,42300,62480,61820,0000
Obrat neobežného majetku 2,870,56850,86431,150,0000
Obrat obežného majetku 2,481,672,281,350,0000
Obrat zásob 44,334,114,052,970,0000
Odpisy 19 88666 86866 27042 7720,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 94333 43433 13542 7720,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 94333 43433 1350,00000,0000
Osobné náklady 21 72171 75679 9590,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7875 2527 7597 4590,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -23 61661 59998 6360,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 95943 963-133 063334 4860,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4534-1,09-4,410,73700,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,4635-0,6911-3,300,72700,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66590,03030,02490,01600,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,14810,73650,78830,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -6,751,361,270,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,520,70290,69370,86930,0000
Pohľadávky z obchodného styku -35 843161 730144 230489 3480,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,00136,362,49-10,490,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 49,901,581,9859,710,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,59400,04430,04380,04260,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99951,031,010,83190,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1 981-35,43-84,254,950,0000
Pridaná hodnota -146 61697 435101 43537 1810,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,65890,38090,68390,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 534,310,572711,660,92380,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68060,02960,02480,01930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,712726,65-11,494,600,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,712726,65-11,494,600,0000
Služby 14 34752 61860 857221 6710,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 148 6701 377 2821 422 9521 879 1130,0000
Spotreba materiálu… 12 65145 67668 78175 2580,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 88 31261 03062 28480 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 416 502582 635898 5051 161 5780,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 218 7690,00009 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 193 966572 436846 7911 057 7690,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 76710 19942 214103 8090,0000
Účtovný cash flow 57 2826 2876 87130 0960,0000
Úročený dlh 88 31261 03062 28480 0000,0000
Úrokové krytie 36,95-4,77-55,53579,800,0000
Vlastné imanie 75,00-39 998-17 092315 7870,0000
Všetky záväzky 148 5951 417 2801 440 0441 563 1510,0000
Výsledok hospodárenia 45 208-13 681-184 772296 7010,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 208-13 681-184 772296 7010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 073-22 905-199 333291 7140,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 905-199 333-133 54614 2130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 273-22 905-195 998288 7400,0000
Zásoby 7 16194 235162 589278 6480,0000
Záväzky 148 5951 417 2801 440 0441 563 1510,0000
Záväzky z obchodného styku -23 61661 59998 6360,00000,0000
Zisk pred zdanením 41 273-22 905-195 998288 7400,0000
Zmena EBIT -2,240,09831,5020,560,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 945 1800,00002 6900,00000,0000