AŽD SLOVAKIA a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 562 3905 178 2084 419 9474 089 9438 082 947
Aktivácia 0,000090 5030,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,321,386,681,68
Časové rozlíšenie aktív 27 28136 9029 0054 8796 543
Časové rozlíšenie pasív 487,000,00000,0000614,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06700,0889-0,74272,77-0,0238
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,090,80960,57240,38811,10
Celkové tržby 9 211 2086 605 8041 898 0823 561 77214 300 071
Celkový dlh 2 898 8422 316 6921 609 0591 143 4264 238 090
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -105 586-258 716-102 141-879 444-107 164
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105 586258 716102 141879 444107 164
Čistý cash flow -153 130156 575-777 303772 280-82 299
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 492 649410 73191 124282 6551 856 575
Čistý zisk 376 943317 73255 485218 0451 443 006
Čistý zisk v minulom roku 317 73255 485218 0451 443 006505 626
Cudzie zdroje -2 663 061-2 861 516-2 810 888-2 945 903-3 844 857
Daň z príjmov 112 97783 99931 67764 610413 569
Daň z príjmov v minulom roku 83 99931 67764 610413 569152 453
Daň z príjmov z bežnej činnosti 112 97783 99931 67764 610413 569
Dlhodobé pohľadávky 232 509144 226156 522185 314178 969
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,8699,46218,9579,43128,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9856,8083,4234,89127,06
Doba obratu aktív 221,34290,45849,21392,16201,18
Doba obratu pohľadávok 86,12107,55249,0297,20132,55
Doba obratu zásob 203,49189,10567,68489,0813 453
Doba splácania záväzkov 846,531 3403 143878,9786 447
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,9898,82201,0826,7586,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 751,86728,831 017515,7372 708
EBIT v minulom roku 410 73191 124282 6551 856 575658 079
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 492 649410 73191 124282 6551 856 575
EBITDA 700 174622 723247 491448 4452 075 614
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 700 174622 723247 491448 4452 075 614
Finančná páka 2,091,811,571,392,10
Finančné účty 105 586258 716102 141879 444107 164
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4788-0,5526-0,6360-0,7203-0,4757
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47880,55260,63600,72030,4757
Hrubá marža 0,21070,23420,54130,35220,2056
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 772 011633 292248 258467 5872 182 012
Krátkodobé pohľadávky 1 931 5971 773 1831 139 582828 4355 146 379
Krátkodobé záväzky 2 286 4021 761 8231 046 564278 9373 461 439
Krytie dlhovej služby 256,5769,1962,470,00000,0000
Materiál 546 276248 679186 903150 426277 564
Nákladové úroky 2 7299 0003 9620,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 9 0003 9620,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 7 219 0854 959 714872 5162 550 57011 712 607
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 985 827479 998121 522115 83114 615
Neobežný majetok 2 715 7992 716 5022 823 6942 036 6642 105 218
Obežný majetok 2 819 3102 424 8041 587 2482 048 4005 971 186
Obrat aktív 1,651,260,42980,93071,81
Obrat neobežného majetku 3,382,400,67281,876,97
Obrat obežného majetku 3,252,681,201,862,46
Obrat zásob 1,791,930,64300,74630,0271
Odpisy 245 878222 706158 350164 460243 292
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 122 939111 35379 17582 230121 646
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 122 939111 35379 17582 230121 646
Osobné náklady 1 121 6681 022 108846 323869 066969 885
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 129983,001 2331 3001 300
Ostatné záväzky z obchodného styku 521 962241 396338 559163 6642 911 309
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 622 821540 438213 835382 5051 686 298
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57790,66050,82380,69270,3299
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,973,228,4510,83201,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,731,511,211,443,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,241,021,212,42
Pohľadávky z obchodného styku 1 029 7791 012 626434 182363 8515 105 050
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90271,171,206,131,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,39-18,283,62-3,8146,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -56,1117,40-196,190,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52120,44740,36400,27960,5243
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,090,80960,57240,38811,10
Pridaná hodnota 1 940 9851 547 3771 027 3571 254 6052 940 045
Primárna platobná neschopnosť 1,970,94650,77980,44980,5703
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04620,14680,09763,150,0310
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,143,726,502,552,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,143,726,502,552,04
Služby 3 026 9582 235 765318 151343 153662 857
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 562 3905 178 2084 419 9474 089 9438 082 947
Spotreba materiálu… 3 206 3002 334 454428 0621 835 25810 616 583
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 208 9326 513 1771 900 7463 816 89614 718 501
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 4835 7761 000,0010 22153 849
Tržby z predaja tovaru 1 137 400555 456141 656136 75319 778
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 035 0495 951 9451 758 0903 669 92214 644 874
Účtovný cash flow -153 130156 575-777 303772 280-82 299
Úrokové krytie 180,5245,6423,000,00000,0000
Vlastné imanie 2 663 0612 861 5162 810 8882 945 9033 844 857
Všetky záväzky 2 898 8422 316 6921 609 0591 143 4264 238 090
Výsledok hospodárenia 490 779405 79390 141285 8121 857 854
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 490 779405 79390 141285 8121 857 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 376 943317 73255 485218 0451 443 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 317 73255 485218 0451 443 006505 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 489 920401 73187 162282 6551 856 575
Zásoby 549 618248 679189 003155 207538 674
Záväzky 2 898 8422 316 6921 609 0591 143 4264 238 090
Záväzky z obchodného styku 2 030 708958 453338 559163 6642 911 309
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 508 746717 0570,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 489 920401 73187 162282 6551 856 575
Zmena EBIT 1,204,510,32240,15222,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-4 781-256 328-418 552
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-4 781-256 328-418 552
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00008 39428 317
Účtovné závierky