THERMOGAS plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 379 615313 626233 971230 830321 213
Bežná likvidita III. stupeň 0,27330,53110,19250,23390,2182
Časové rozlíšenie aktív 1 649463,001 105954,001 398
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,211,791,601,872,69
Celkové tržby 640 442455 060290 122284 154299 084
Celkový dlh 207 687201 376143 966150 311234 264
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 977-63 349-25 140-35 185-31 034
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 97763 34925 14035 18531 034
Čistý cash flow -26 37238 209-10 0454 151-25 195
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 22434 25010 446-4 510-4 399
Čistý zisk 86 35126 6739 486-6 430-4 399
Čistý zisk v minulom roku 26 6739 486-6 430-4 39997 260
Cudzie zdroje -171 928-112 250-90 005-80 519-86 949
Daň z príjmov 13 5417 491960,001 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 491960,001 9200,000027 509
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 5417 491960,001 9200,0000
Dlhodobé pohľadávky 251 012160 837184 335155 481210 691
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,4510,400,00004,6828,84
Doba obratu aktív 217,02259,22294,43297,84392,01
Doba obratu pohľadávok 146,95143,34231,97205,29285,97
Doba obratu zásob 652,440,00000,0000-3 358-9 527
Doba splácania záväzkov 375 1950,00000,000070 059336 056
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,02118,26168,95182,03277,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 119 0400,00000,000014 329130 237
EBIT v minulom roku 34 25010 446-4 510-4 399124 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 22434 25010 446-4 510-4 399
EBITDA 160 40266 54447 77932 80719 196
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 160 40266 54447 77932 80719 196
Finančná páka 2,212,792,602,873,69
Finančné účty 36 97763 34925 14035 18531 034
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 158 60191 03447 55432 59418 143
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43330,45620,57380,61120,7080
Krátkodobé pohľadávky 6 03512 5870,00003 62523 632
Krátkodobé záväzky 164 469143 087134 255141 078227 413
Krytie dlhovej služby 483,14773,770,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,0000143,00143,00
Nákladové úroky 332,0086,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 86,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 384 311279 233153 620173 835199 874
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160,000,00000,0000735,00247,00
Neobežný majetok 83 65676 80023 78742 34660 905
Obežný majetok 294 310236 363209 079187 530258 910
Obrat aktív 1,681,411,241,230,9311
Obrat neobežného majetku 7,635,7512,196,684,91
Obrat obežného majetku 2,171,871,391,511,16
Obrat zásob 0,55940,00000,0000-0,1087-0,0383
Odpisy 58 38444 29037 11837 11823 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 19222 14518 55918 55911 684
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 19222 14518 55918 55911 684
Osobné náklady 118 069113 941104 13494 94390 534
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 875767,00225,00224,001 107
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 74,00257,000,000011,0054,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 52 18228 35927 99328 85588 133
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 73570 96346 60430 68818 969
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,50230,23760,1054-0,0799-0,0506
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46450,70170,76330,87070,9125
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5890,00000,0000148,36401,66
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,151,431,311,151,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,030,96580,82570,8710
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27150,53390,19550,28190,2465
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,52-2,948,96-19,403,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -79,43444,290,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54710,64210,61530,65120,7293
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,211,791,601,872,69
Pridaná hodnota 254 162162 382136 427109 04899 210
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,50230,23760,1054-0,0799-0,0506
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,293,033,014,5812,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,293,033,014,5812,20
Služby 94 26491 32042 62272 72939 483
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 379 615313 626233 971230 830321 213
Spotreba materiálu… 289 887187 913110 998100 371160 144
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 638 473454 115290 047282 883299 084
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 1260,00001 35354 119247,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 637 347441 615288 694228 764298 837
Účtovný cash flow -26 37238 209-10 0454 151-25 195
Úrokové krytie 301,88398,260,00000,00000,0000
Vlastné imanie 171 928112 25090 00580 51986 949
Všetky záväzky 207 687201 376143 966150 311234 264
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,50230,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 102 01834 75410 661-4 311-4 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 102 01834 75410 661-4 311-4 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 86 35126 6739 486-6 430-4 399
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 6739 486-6 430-4 39997 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 99 89234 16410 446-4 510-4 399
Zásoby 286,00-410,00-396,00-6 761-6 447
Záväzky 207 687201 376143 966150 311234 264
Záväzky z obchodného styku 52 18228 35927 99328 85588 133
Zisk pred zdanením 99 89234 16410 446-4 510-4 399
Zmena EBIT 2,933,28-2,321,03-0,0353