CA Timatour, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 17013 27411 46510 2328 547
Bežná likvidita III. stupeň 12,8510,9914,326,733,85
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,07-1,02-1,03-1,03-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,7210,8614,126,363,77
Celkové tržby 30 85423 94320 33320 1350,0000
Celkový dlh 1 7461 2191 0151 4341 829
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 421-12 286-10 732-9 103-6 893
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 42112 28610 7329 1036 893
Čistý cash flow 14 42112 28610 7329 1036 893
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 7332 0852 1321 65389,00
Čistý zisk 1 3691 6051 652693,0089,00
Čistý zisk v minulom roku 1 6051 652693,001 38829,00
Cudzie zdroje -13 424-12 055-10 450-8 798-6 718
Daň z príjmov 364,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 364,00480,00480,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 600,00839,00584,00590,001 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00007,090,0000
Doba obratu aktív 179,46202,36205,81186,02182,79
Doba obratu pohľadávok 7,1012,7910,4817,8232,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000067,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,4217,2413,6426,0339,07
EBIT v minulom roku 2 0852 1321 6531 38829,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 7332 0852 1321 65389,00
EBITDA 2 1452 4972 5641 914266,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 1452 4972 5641 914266,00
Efektívna daňová sadzba 0,21000,23020,22510,58080,0000
Finančná páka 1,131,101,101,161,27
Finančné účty 14 42112 28610 7329 1036 893
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8849-0,9082-0,9115-0,8599-0,7860
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88490,90820,91150,85990,7860
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 7332 0852 1421 658115,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000390,000,0000
Krátkodobé záväzky 1 1341 131760,001 4321 827
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 151,00240,0011,0054,000,0000
Náklady na predaný tovar 22 88316 97414 06512 8469 859
Obežný majetok 15 17013 27411 46510 2328 547
Obrat aktív 2,031,801,771,962,00
Obrat obežného majetku 2,031,801,771,962,00
Osobné náklady 5 7604 3433 7045 2560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 412,00412,00422,00256,00151,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 3691 6051 652693,0089,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95060,92560,93610,88970,8065
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72260,62320,59090,72690,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,46740,51310,52780,45210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7311
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,601,691,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,381,601,691,380,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,46740,51310,52780,45340,4039
Pohotová likvidita II. stupeň 12,7210,8614,126,633,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9309-0,9812-0,9737-0,9665-0,9746
Pridaná hodnota 7 9716 9696 2687 2317 208
Rýchla likvidita I. stupeň 12,7210,8614,126,363,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,81400,48820,39590,74926,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,81400,48820,39590,74926,88
Služby 3 93111 6599 68310 0438 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 17013 27411 46510 2328 547
Spotreba materiálu… 18 9525 3154 3822 8031 846
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 85423 94320 33320 07717 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 85423 94320 33320 07717 067
Účtovný cash flow 14 42112 28610 7329 1036 893
Vlastné imanie 13 42412 05510 4508 7986 718
Všetky záväzky 1 7461 2191 0151 4341 829
Výsledok hospodárenia 2 1452 4972 5641 914266,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 1452 4972 5641 914266,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 3691 6051 652693,0089,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6051 652693,001 38829,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 7332 0852 1321 653115,00
Zásoby 149,00149,00149,00149,00149,00
Záväzky 1 7461 2191 0151 4341 829
Záväzky z obchodného styku 151,00240,0011,0054,000,0000
Zisk pred zdanením 1 7332 0852 1321 653115,00
Zmena EBIT 0,83120,97801,291,193,07