GAZA OIL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 462 871450 034523 056534 806534 856
Bankové úvery 0,000083 326118 328113 205149 462
Bežná likvidita III. stupeň 1,641,381,231,171,13
Bežné bankové úvery 0,000083 326118 328113 205149 462
Časové rozlíšenie aktív 1 7701 7181 7861 3781 814
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,542,103,023,553,77
Celkové tržby 1 221 3661 376 9252 029 3551 620 5111 972 962
Celkový dlh 280 578304 916392 888417 152422 656
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 79274 722106 935110 140143 435
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 7928 60411 3933 0656 027
Čistý cash flow 13 188-2 7898 328-2 9622 273
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 09323 88821 32417 39118 311
Čistý zisk 37 17514 95012 5159 1318 416
Čistý zisk v minulom roku 14 95012 5159 1318 416-10 879
Cudzie zdroje -182 293-145 118-130 168-117 654-112 200
Daň z príjmov 10 2166 0845 1505 2995 610
Daň z príjmov v minulom roku 6 0845 1505 2995 6104 396
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 2166 0845 1505 2995 610
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 122,2099,4579,76105,4783,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 122,2099,3779,67105,2983,19
Doba obratu aktív 138,48119,4394,14121,8099,01
Doba obratu pohľadávok 122,2099,4579,76105,4783,27
Doba obratu zásob 9,3410,305,284,704,03
Doba splácania záväzkov 101,8566,9854,0677,1556,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,4758,2049,1968,8850,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45,4449,7539,0657,7440,03
EBIT v minulom roku 23 88821 32417 39118 311-1 589
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 09323 88821 32417 39118 311
EBITDA 85 06043 43041 04138 55235 074
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 85 06043 43041 04138 55235 074
Finančná páka 2,543,104,024,554,77
Finančné účty 21 7928 60411 3933 0656 027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 85 72641 44939 00534 95631 969
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60280,48730,52250,56550,5103
Krátkodobé pohľadávky 408 477374 716443 157463 130449 833
Krátkodobé záväzky 279 011219 290273 302302 453272 951
Krytie dlhovej služby 31,4815,2211,2213,028,19
Nákladové úroky 2 7022 8543 6592 9614 285
Nákladové úroky v minulom roku 2 8543 6592 9614 2854 894
Náklady na predaný tovar 1 060 3541 251 6781 908 0431 499 5761 845 952
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 999 9081 195 0461 845 2671 430 8461 776 796
Neobežný majetok 5 25031 26240 03648 80957 583
Obežný majetok 455 851417 054481 234484 619475 459
Obrat aktív 2,643,063,883,003,69
Obrat neobežného majetku 232,3943,9950,6632,8434,24
Obrat obežného majetku 2,683,304,213,314,15
Obrat zásob 39,0935,4369,1577,6690,66
Odpisy 16 74217 54617 54617 54613 658
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 3718 7738 7738 7736 829
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 3718 7738 7738 7736 829
Osobné náklady 72 09970 60573 12671 22968 482
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8342 0112 3214 0263 167
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000015,00430,0062,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 485162 885197 469226 349194 884
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 91732 49630 06126 67722 074
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45150,57100,60930,69080,5447
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,211,751,641,451,84
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,801,401,321,161,53
Pohľadávky z obchodného styku 408 477374 437442 697462 303449 395
Pohotová likvidita II. stupeň 1,551,271,171,121,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,8252,03-15,6339,72-49,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,88-0,97722,28-1,000,5305
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60620,67750,75110,78000,7902
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,542,103,023,553,77
Pridaná hodnota 159 697123 653120 025103 105125 720
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,307,029,5710,8212,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,307,029,5710,8212,05
Služby 29 57328 49834 53739 39137 519
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 462 871450 034523 056534 806534 856
Spotreba materiálu… 30 87328 13428 23929 33931 637
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000083 326118 328113 205149 462
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 221 3011 375 3462 028 2031 602 6811 971 672
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 25015,00135,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 128 4971 313 3201 994 3361 574 9731 943 529
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 91 55462 01133 73227 70828 143
Účtovný cash flow 13 188-2 7898 328-2 9622 273
Úročený dlh 0,000083 326118 328113 205149 462
Úrokové krytie 18,548,375,835,874,27
Vlastné imanie 182 293145 118130 168117 654112 200
Všetky záväzky 280 578304 916392 888417 152422 656
Výsledok hospodárenia 51 92725 89923 63021 00621 416
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 92725 89923 63021 00621 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 17514 95012 5159 1318 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 95012 5159 1318 416-10 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 39121 03417 66514 43014 026
Zásoby 25 58233 73426 68418 42419 599
Záväzky 280 578304 916392 888417 152422 656
Záväzky z obchodného styku 124 485162 885197 469226 349194 884
Zisk pred zdanením 47 39121 03417 66514 43014 026
Zmena EBIT 2,101,121,230,9498-11,52
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 6410,00000,00000,00000,0000