ŠTARK SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 117 30118 47819 2706 8546 639
Bankové úvery 0,00000,000042 8570,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,510,62211,164,570,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,000042 8570,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,02-1,466,210,28020,0000
Celkové tržby 60 6327 6833 8120,00000,0000
Celkový dlh 106 66158 37216 5981 5000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 37 87653 65435 410-6 597-6 639
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0055-3,37-3,740,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 5886 0967 4476 5976 639
Čistý cash flow 1 492-1 351850,00-42,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 348-24 352-11 376-1 2850,0000
Čistý zisk 334,00-25 877-14 247-1 2850,0000
Čistý zisk v minulom roku -25 877-18 301-1 2850,00000,0000
Cudzie zdroje -10 64039 894-2 672-5 354-6 639
Daň z príjmov 89,000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89,000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 342,35177,96438,060,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 311,5857,14438,060,00000,0000
Doba obratu aktív 708,75882,781 8450,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 342,35177,96438,060,00000,0000
Doba obratu zásob 669,83509,89823,640,00000,0000
Doba splácania záväzkov 409,25-1 770-2 9840,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 195,85-1 435-2 5140,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 689,62-23,741 4230,00000,0000
EBIT v minulom roku -24 352-15 430-1 2850,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 348-24 352-11 376-1 2850,0000
EBITDA 1 439-24 248-11 2821 1450,0000
EBITDA marža 0,0237-3,16-2,960,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 439-24 248-11 2821 1450,0000
Finančná páka 11,02-0,46327,211,281,0000
Finančné účty 7 5886 0967 4476 5976 639
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,09072,16-0,1387-0,7812-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0907-2,160,13870,78121,0000
Hrubá marža 0,51230,1443-0,32790,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 348-24 352-11 3761 1450,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,2763-1,63-1,360,21890,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 45 46459 7500,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 56 6613 7254 575257,000,0000
Krátkodobé záväzky 32 414-30 047-26 2591 5000,0000
Krytie dlhovej služby 1,56-15,90-5,900,00000,0000
Nákladové úroky 925,001 5251 9110,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 5251 9110,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 29 3496 5315 06270,000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 9096 1973 2120,00000,0000
Obežný majetok 117 30118 47819 2706 8546 639
Obrat aktív 0,51500,41350,19780,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,51500,41350,19780,00000,0000
Obrat zásob 0,54490,71580,44320,00000,0000
Odpisy 0,00000,00000,00002 4300,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 2150,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 2150,0000
Osobné náklady 29 79025 40010 0320,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,00104,0094,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 620-403,0012 5210,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 334,00-25 877-14 2471 1450,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0060-1,30-0,3129-0,24000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0115-1,32-0,5903-0,18750,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0115-1,32-0,5903-0,18750,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0159-0,5018-0,2499-0,24000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06470,32990,38650,96251,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,959122,90-8,030,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,070,1790-0,38920,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,0437-0,12460,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,0437-0,1246-0,02880,0000
Pohľadávky z obchodného styku 51 5671 1964 5750,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82500,33060,72434,570,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,13-29,53-3,14127,480,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,61-0,88590,44480,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,38763,232,220,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90933,160,86130,21890,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,02-1,466,210,28020,0000
Pridaná hodnota 31 0601 109-1 250-70,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,06-0,33702,740,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0028-1,40-0,7393-0,18750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03140,6486-5,33-0,24000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09740,20520,44874,400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 74,12-2,41-1,471,310,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 74,12-2,41-1,471,310,0000
Služby 440,00334,00500,0070,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 30118 47819 2706 8546 639
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 3500,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 46459 75042 8570,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 4097 6403 8120,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 27 9097 6403 8120,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 5000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 492-1 351850,00-42,000,0000
Úročený dlh 45 46459 75042 8570,00000,0000
Úrokové krytie 1,46-15,97-5,950,00000,0000
Vlastné imanie 10 640-39 8942 6725 3546 639
Všetky záväzky 106 66158 37216 5981 5000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,0060-1,300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 439-24 248-11 282-1 2850,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 439-24 248-11 282-1 2850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 334,00-25 877-14 247-1 2850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -25 877-18 301-1 2850,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 423,00-25 877-13 287-1 2850,0000
Zásoby 53 0528 6577 2480,00000,0000
Záväzky 106 66158 37216 5981 5000,0000
Záväzky z obchodného styku 54 620-403,0012 5210,00000,0000
Zisk pred zdanením 423,00-25 877-13 287-1 2850,0000
Zmena EBIT -0,05541,588,850,00000,0000