PROGRAM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 61 65653 2690,000028 10921 294
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00003 301
Bežná likvidita III. stupeň 3,273,300,00002,372,40
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00003 301
Časové rozlíšenie aktív 395,000,00000,00000,0000175,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05170,37860,00001,16-0,3389
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43220,57340,00000,41600,3254
Celkové tržby 89 12079 0070,000059 97158 957
Celkový dlh 18 60519 4120,00008 2585 228
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 089-1 6320,0000-10 5422 330
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0891 6320,000010 542971,00
Čistý cash flow -543,003 1420,00009 571-653,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 26013 0190,00004 8084 199
Čistý zisk 9 19410 4590,00003 7862 700
Čistý zisk v minulom roku 10 4593 5470,00002 7002 077
Cudzie zdroje -43 051-33 8570,0000-19 851-16 066
Daň z príjmov 0,00002 5600,0000993,00768,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 5601 1380,0000768,00604,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 5600,0000993,00768,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 134,69119,110,000052,8764,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,8131,830,000052,8754,85
Doba obratu aktív 252,52246,090,0000171,08131,83
Doba obratu pohľadávok 134,69119,110,000052,8764,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,0238,340,000050,2411,93
EBIT v minulom roku 13 0194 6850,00004 1993 526
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 26013 0190,00004 8084 199
EBITDA 26 45818 6960,00005 4705 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 45818 6960,00005 4705 994
Finančná páka 1,431,570,00001,421,33
Finančné účty 1 0891 6320,000010 542971,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6982-0,63560,0000-0,7062-0,7545
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69820,63560,00000,70620,7545
Hrubá marža 0,50900,38940,00000,24260,3283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 11817 6090,00005 2025 411
Krátkodobé pohľadávky 32 88625 7820,00008 68710 372
Krátkodobé záväzky 10 5038 3000,00008 2541 927
Krytie dlhovej služby 400,880,00000,0000188,628,20
Materiál 0,00000,00000,0000328,001 027
Nákladové úroky 66,000,00000,000029,00731,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000731,00845,00
Náklady na predaný tovar 43 75848 2450,000045 42439 600
Neobežný majetok 27 28625 8550,00008 5528 749
Obežný majetok 33 97527 4140,000019 55712 370
Obrat aktív 1,451,480,00002,132,77
Obrat neobežného majetku 3,273,060,00007,016,74
Obrat obežného majetku 2,622,880,00003,074,77
Odpisy 16 8584 5900,0000394,001 212
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4292 2950,0000197,00606,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 4292 2950,0000197,00606,00
Osobné náklady 25 92814 1180,00009 03713 143
Ostatné náklady na finančnú činnosť 340,001 0870,0000268,00583,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 2843 5030,00005 966360,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 05215 0490,00004 1803 912
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57160,45890,00000,62120,6790
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,752,180,00001,611,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,640,00001,541,35
Pohľadávky z obchodného styku 6 7896 8900,00008 6878 860
Pohotová likvidita II. stupeň 3,273,300,00002,332,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 79,28-10,780,0000-2,0724,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,230,00000,0000330,03-0,8933
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43220,57340,00000,41600,3254
Pridaná hodnota 45 36230 7620,000014 54719 355
Primárna platobná neschopnosť 0,33640,50840,00000,68680,0406
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10370,19660,00001,280,1857
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,70321,040,00001,510,8722
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,70321,040,00001,510,8722
Služby 16 39019 3200,000020 97521 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 65653 2690,000028 10921 294
Spotreba materiálu… 27 36828 9250,000024 44918 107
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00003 301
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 89 12079 0070,000059 97158 955
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000167,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 89 12079 0070,000059 80458 955
Účtovný cash flow -543,003 1420,00009 571-653,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00003 301
Úrokové krytie 140,300,00000,0000165,795,74
Vlastné imanie 43 05133 8570,000019 85116 066
Všetky záväzky 18 60519 4120,00008 2585 228
Výsledok hospodárenia 9 60014 1060,00005 0764 782
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 60014 1060,00005 0764 782
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 19410 4590,00003 7862 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 4593 5470,00002 7002 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 19413 0190,00004 7793 468
Zásoby 0,00000,00000,0000328,001 027
Záväzky 18 60519 4120,00008 2585 228
Záväzky z obchodného styku 2 2843 5030,00005 966360,00
Zisk pred zdanením 9 19413 0190,00004 7793 468
Zmena EBIT 0,71132,780,00001,151,19