PINUS ALU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 399 610771 993851 6261 076 800948 942
Bankové úvery 0,00000,000067 716131 448191 197
Bežná likvidita III. stupeň 14,770,29580,14610,70890,1023
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06-0,0322-0,1081-0,3049-0,0541
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,680,14540,10550,61120,0736
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07220,22121,200,70731,17
Celkové tržby 1 278 933133 445135 963136 777131 959
Celkový dlh 94 187139 824464 529446 087512 142
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 382 643-20 33725 868-60 859167 574
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,52642,741,702,301,51
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 382 64320 33741 848192 30723 623
Čistý cash flow 1 382 64320 33741 848192 30723 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 775 505373 700235 655321 711213 923
Čistý zisk 673 254365 072230 577313 913199 493
Čistý zisk v minulom roku 365 072230 577313 913199 4931 400
Cudzie zdroje -1 305 423-632 169-387 097-630 713-436 800
Daň z príjmov 102 2518 516963,001 2045 550
Daň z príjmov v minulom roku 8 516963,001 2045 550960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 102 2518 516963,001 2045 550
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000067 716131 448191 197
Dlhodobý dlh 0,00000,000067 716131 448191 197
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,0957,4943,2682,2325,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,0955,6839,8066,7223,61
Doba obratu aktív 4 1012 1122 2862 8812 625
Doba obratu pohľadávok 25,0957,4943,2682,2325,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 275,95382,451 065841,68887,74
EBIT v minulom roku 373 700235 655321 711213 92313 486
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 775 505373 700235 655321 711213 923
EBITDA 54 899105 98373 68877 158101 338
EBITDA marža 0,04290,79420,54200,56410,7680
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 899105 98373 68877 158101 338
Finančná páka 1,071,222,201,712,17
Finančné účty 1 382 64320 33741 848192 30723 623
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9327-0,8189-0,4545-0,5857-0,4603
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93270,81890,45450,58570,4603
Hrubá marža 0,04570,81990,56240,83960,7891
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 363 494104 12972 62775 988100 016
Krátkodobé pohľadávky 8 56421 01816 11330 7389 215
Krátkodobé záväzky 94 187139 824396 813314 639320 945
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 544,00-156,002 284961,00815,00
Krytie dlhovej služby 0,0000946,2817,9111,7011,41
Nákladové úroky 0,0000112,004 1156 5948 880
Nákladové úroky v minulom roku 112,004 1156 5948 88011 126
Náklady na predaný tovar 66 18724 03759 49721 60627 835
Neobežný majetok 8 403730 638793 665853 755916 104
Obežný majetok 1 391 20741 35557 961223 04532 838
Obrat neobežného majetku 14,830,18260,17130,15980,1440
Obrat obežného majetku 0,08963,232,350,61174,02
Odpisy 678,0063 02762 80162 34962 349
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 678,0063 02762 80162 34962 349
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,001 8541 0611 1701 322
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 673 932428 099293 378376 262261 842
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51570,57750,50700,41190,3177
Podiel EBIT k aktívam 0,55410,48410,27670,29880,2254
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,55410,48410,27670,29880,2254
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59410,59110,51810,42210,3406
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98790,02630,04910,17860,0249
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,080,15240,30781,410,1790
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 86,131,741,221,841,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 11,100,15240,30781,410,1790
Pohľadávky z obchodného styku 8 56420 35514 82624 9418 536
Pohotová likvidita II. stupeň 14,770,29580,14610,70890,1023
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9442-31,08-9,25-3,28-18,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000181,5810,1729,162,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,06730,18110,54550,41430,5397
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07220,22121,200,70731,17
Pridaná hodnota 58 396109 40876 466114 839104 124
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51570,57750,59570,49770,4567
Rýchla likvidita I. stupeň 14,680,14540,10550,61120,0736
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,721,326,305,785,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,721,326,305,785,05
Služby 49 2035 64537 7472 4707 346
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 399 610771 993851 6261 076 800948 942
Spotreba materiálu… 16 98418 39221 75019 13620 489
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000067 716131 448191 197
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 278 933133 445135 963136 445131 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 154 3500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 124 583133 445135 963136 445131 959
Účtovný cash flow 1 382 64320 33741 848192 30723 623
Úročený dlh 0,00000,000067 716131 448191 197
Úrokové krytie 0,00003 33757,2748,7924,09
Vlastné imanie 1 305 423632 169387 097630 713436 800
Všetky záväzky 94 187139 824464 529446 087512 142
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 487 01442 95610 88714 80938 989
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 487 01442 95610 88714 80938 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 673 254365 072230 577313 913199 493
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 365 072230 577313 913199 4931 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 775 505373 588231 540315 117205 043
Záväzky 94 187139 824464 529446 087512 142
Záväzky z obchodného styku 544,00-156,002 284961,00815,00
Zisk pred zdanením 775 505373 588231 540315 117205 043
Zmena EBIT 2,081,590,73251,5015,86
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 721 5570,00000,00000,00000,0000