SITAPRESS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 386 628344 800302 931290 446255 562
Bežná likvidita III. stupeň 8,2810,6010,5413,7820,84
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,14-0,3184-0,25621,08-0,5003
Celkové tržby 637 805592 538457 859438 440453 462
Celkový dlh 29 28221 77820 21315 6008 834
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -200 160-130 309-137 463-142 679-125 864
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 200 160130 309137 463142 679125 864
Čistý cash flow 69 851-7 154-5 21616 815-4 350
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 69 29061 67530 76856 77465 611
Čistý zisk 54 32348 30323 87244 12050 955
Čistý zisk v minulom roku 48 30323 87244 12050 95586 254
Cudzie zdroje -357 346-323 022-282 718-274 846-246 728
Daň z príjmov 14 96713 3726 89612 65414 656
Daň z príjmov v minulom roku 13 3726 89612 65414 65624 717
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 96713 3726 89612 65414 656
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,2862,7357,0057,0543,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,1957,7552,1857,0539,82
Doba obratu aktív 221,26213,51241,49241,80205,71
Doba obratu pohľadávok 35,2862,7357,0057,0543,47
Doba obratu zásob 78,1982,6640,3852,4118,96
Doba splácania záväzkov 329,52280,51147,48244,44129,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,6413,9216,2312,967,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 88,78161,57100,86138,8249,68
EBIT v minulom roku 61 67530 76856 77465 611110 971
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 69 29061 67530 76856 77465 611
EBITDA 130 589109 47081 37196 95999 010
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 589109 47081 37196 95999 010
Finančná páka 1,081,071,071,061,04
Finančné účty 200 160130 309137 463142 679125 864
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9243-0,9368-0,9333-0,9463-0,9654
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92430,93680,93330,94630,9654
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 133 409115 47481 08496 77899 070
Krátkodobé pohľadávky 61 655101 30671 50468 53254 006
Krátkodobé záväzky 32 56622 47220 35915 5688 694
Materiál 3 8083 6434 1451 856197,00
Náklady na predaný tovar 397 009407 205324 523283 643286 930
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 07229 24150 38723 24624 590
Neobežný majetok 117 086106 56388 39075 89774 415
Obežný majetok 269 542238 237214 541214 549181 147
Obrat aktív 1,651,711,511,511,77
Obrat neobežného majetku 5,455,535,185,786,09
Obrat obežného majetku 2,372,472,132,042,50
Obrat zásob 4,674,429,046,9619,26
Odpisy 64 12049 91850 31639 26233 144
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 06024 95925 15819 63116 572
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 06024 95925 15819 63116 572
Osobné náklady 141 06697 17075 74474 41483 543
Ostatné náklady na finančnú činnosť 263,00308,00332,00319,00402,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 083112,0045,00138,00462,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 77412 94413 9238 8413 347
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 118 44398 22174 18883 38284 099
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51770,37790,45380,49120,4925
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58710,53390,56840,48070,5024
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,666,222,646,666,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,871,762,081,99
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,241,061,361,43
Pohľadávky z obchodného styku 61 48493 26665 46068 53249 466
Pohotová likvidita II. stupeň 8,0410,3110,2613,5720,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,1245,1554,20-16,3556,72
Pridaná hodnota 240 269181 993133 269154 797166 293
Rýchla likvidita I. stupeň 6,155,806,759,1614,48
Služby 211 523212 516184 076169 338165 557
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 386 628344 800302 931290 446255 562
Spotreba materiálu… 149 414165 44890 06091 05996 783
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 637 805592 538457 859438 440453 462
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 53 49442 81865 42728 05631 193
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 584 311546 620392 432410 384422 269
Účtovný cash flow 69 851-7 154-5 21616 815-4 350
Vlastné imanie 357 346323 022282 718274 846246 728
Všetky záväzky 29 28221 77820 21315 6008 834
Výsledok hospodárenia 66 46962 65231 05557 69765 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 46962 65231 05557 69765 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 32348 30323 87244 12050 955
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 48 30323 87244 12050 95586 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 29061 67530 76856 77465 611
Zásoby 7 7276 6225 5743 3381 277
Záväzky 29 28221 77820 21315 6008 834
Záväzky z obchodného styku 8 77412 94413 9238 8413 347
Zisk pred zdanením 69 29061 67530 76856 77465 611
Zmena EBIT 1,122,000,54190,86530,5912