FESTMETAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 8192 033465,001 2264 591
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,06-1,01-1,03-1,12
Celkové tržby 4 9989 9596 79620 13511 597
Celkový dlh 36 34236 40136 79537 62844 346
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 809-1 553-372,00-926,00-3 381
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8091 553372,00926,003 381
Čistý cash flow 1 8091 553372,00926,003 381
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -135,001 9901 0324 4783 186
Čistý zisk -155,001 96172,003 3532 226
Čistý zisk v minulom roku 1 96172,003 3532 2267 005
Cudzie zdroje 34 52334 36836 33036 40239 755
Daň z príjmov 20,0029,00960,001 125960,00
Daň z príjmov v minulom roku 29,00960,001 125960,001 988
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20,0029,00960,001 125960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000021,625,855,4438,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000021,620,00005,4438,08
Doba obratu aktív 132,8491,5529,2622,24144,50
Doba obratu pohľadávok 0,000021,625,855,4438,08
Doba obratu zásob 15,210,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 55 1860,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6501 6372 312681,601 394
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 349,790,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 9901 0324 4783 1868 993
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -135,001 9901 0324 4783 186
EBITDA 22,002 1541 1774 6453 329
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22,002 1541 1774 6453 329
Efektívna daňová sadzba -0,14810,01460,93020,25120,3013
Finančné účty 1 8091 553372,00926,003 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 18,9816,9178,1329,698,66
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -18,98-16,91-78,13-29,69-8,66
Hrubá marža 0,38580,52520,21540,44940,5191
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -135,001 9901 0324 4783 187
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 19,9517,8879,0130,659,65
Krátkodobé pohľadávky 0,0000480,0093,00300,001 210
Krátkodobé záväzky 36 28736 34636 74037 57444 292
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 230,000,00001 8542 9953 767
Náklady na predaný tovar 3 0702 8754 33611 0735 577
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 240,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 8192 033465,001 2264 591
Obrat aktív 2,753,9912,4716,412,53
Obrat obežného majetku 2,753,9912,4716,412,53
Obrat zásob 24,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 5104 546897,004 5432 272
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00164,00145,00167,00142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -155,001 96172,003 3532 226
Podiel EBIT k aktívam -0,07420,97882,223,650,6940
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,07420,97882,223,650,6940
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99450,76390,80000,75530,7364
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78320,86920,61270,50210,3774
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,030,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,151,631,992,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,151,631,992,65
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000480,000,0000300,001 210
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,0822,1397,6639,3111,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 19,9817,9179,1330,699,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,06-1,01-1,03-1,12
Pridaná hodnota 1 9285 2301 4649 0486 020
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00009,983,11
Rentabilita aktív, ROA -0,08520,96460,15482,730,4849
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 65216,9031,268,1013,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 65216,9031,268,1013,32
Služby 1 9511 6692 0358 1211 875
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 8192 033465,001 2264 591
Spotreba materiálu… 879,001 2062 3012 9523 702
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 9988 1055 80020 12111 597
Tržby z predaja tovaru 532,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 4668 1055 80020 12111 597
Účtovný cash flow 1 8091 553372,00926,003 381
Vlastné imanie -34 523-34 368-36 330-36 402-39 755
Všetky záväzky 36 34236 40136 79537 62844 346
Výsledok hospodárenia 22,002 1541 1774 6453 329
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22,002 1541 1774 6453 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -155,001 96172,003 3532 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 96172,003 3532 2267 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -135,001 9901 0324 4783 186
Zásoby 10,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 36 34236 40136 79537 62844 346
Záväzky z obchodného styku 230,000,00001 8542 9953 767
Zisk pred zdanením -135,001 9901 0324 4783 186
Zmena EBIT -0,06781,930,23051,410,3543