Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 33 725 28633 839 25354 106 57857 211 81462 784 447
Bežná likvidita III. stupeň 1 2693 2262 319261,4416,41
Časové rozlíšenie aktív 1 6301 8301 9301 67728 933
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00170,63790,04640,0587-0,1545
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,12-1 932-103,07-14,862,17
Celkové tržby 0,00000,0000114,003 543 25578 225 857
Celkový dlh 75 4252 068 8932 245 2661 838 5069 512 409
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 723 656-33 667 405-53 934 630-56 338 964-59 591 422
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-8 5480,58300,0254
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 723 65633 667 40553 934 63056 338 96459 591 422
Čistý cash flow 56 251-20 267 225-2 404 334-3 252 4588 232 655
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 849 073-90 470-974 0212 791 8674 461 055
Čistý zisk 1 879 501-90 950-974 5012 065 7981 988 680
Čistý zisk v minulom roku -90 950-974 5012 065 7981 988 6805 049 988
Cudzie zdroje -33 649 861-31 770 360-51 861 312-55 373 308-53 272 038
Daň z príjmov -30 428480,00480,00726 0692 472 375
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00726 0692 472 3751 362 792
Daň z príjmov z bežnej činnosti -30 428480,00480,00726 0692 472 375
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00001 33113,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000010,52
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000087 398304,82
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001 33113,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000334,2918,45
EBIT v minulom roku -90 470-974 0212 791 8674 461 0556 412 780
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 849 073-90 470-974 0212 791 8674 461 055
EBITDA 1 849 829-94 682-975 651716 7849 766 889
EBITDA marža 0,00000,0000-8 5580,20230,1249
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 849 829-94 682-975 651716 7849 766 889
Efektívna daňová sadzba -0,0165-0,0053-0,00050,26010,5542
Finančná páka 1,001,071,041,031,18
Finančné účty 33 723 65633 667 40553 934 63056 338 96459 591 422
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9978-0,9389-0,9585-0,9679-0,8485
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99780,93890,95850,96790,8485
Hrubá marža 0,00000,0000-1 317-0,15890,3808
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 848 923-95 738-976 9216 452 47915 689 393
Krátkodobé pohľadávky 0,0000170 018170 018871 1732 730 331
Krátkodobé záväzky 26 58010 48823 328218 8303 800 048
Materiál 0,00000,00000,00000,000015 172
Náklady na predaný tovar 26 86365 222150 096801 82945 977 783
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000418 589
Obežný majetok 33 723 65633 837 42354 104 64857 210 13762 336 925
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00421,20
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000179,60
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00421,21
Odpisy 0,00000,00000,0000686 0586 418 897
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000343 0294 106 680
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000343 0292 312 217
Osobné náklady 66 54666 390209 746374 62115 802 101
Ostatné náklady na finančnú činnosť 906,001 0561 2703 80313 490
Ostatné záväzky z obchodného styku 89,0089,0015 7250,000053 849
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 879 501-90 950-974 5012 751 8568 407 577
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,99490,99680,98470,9491
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,48-1,02-1,40-0,66550,5305
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-21 091-0,91790,1052
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4037-0,9824-0,7156-1,501,88
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4037-0,9824-0,7156-0,53071,34
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,0000-13,610,1095
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 167 181
Pohotová likvidita II. stupeň 1 2693 2262 319261,4416,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -598,211,5721,5717,03-6,47
Pridaná hodnota -26 863-65 222-150 096-562 89629 786 465
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00001,35
Rýchla likvidita I. stupeň 1 2693 2102 312257,4615,68
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0408-21,85-2,302,560,9739
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0408-21,85-2,302,560,9739
Služby 26 86365 146149 922658 8473 219 181
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 725 28633 839 25354 106 57857 211 81462 784 447
Spotreba materiálu… 0,000076,00174,00142 98242 238 785
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 108 68278 147 887
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 869 7492 967 997
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000238 93375 179 890
Účtovný cash flow 56 251-20 267 225-2 404 334-3 252 4588 232 655
Vlastné imanie 33 649 86131 770 36051 861 31255 373 30853 272 038
Všetky záväzky 75 4252 068 8932 245 2661 838 5069 512 409
Výsledok hospodárenia 1 849 829-94 682-975 6512 825 3143 646 608
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 849 829-94 682-975 6512 825 3143 646 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 879 501-90 950-974 5012 065 7981 988 680
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -90 950-974 5012 065 7981 988 6805 049 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 849 073-90 470-974 0212 791 8674 461 055
Zásoby 0,00000,00000,00000,000015 172
Záväzky 75 4252 068 8932 245 2661 838 5069 512 409
Záväzky z obchodného styku 706,004 99017 837190 2342 927 430
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 617,004 9012 112190 2342 873 581
Zisk pred zdanením 1 849 073-90 470-974 0212 791 8674 461 055
Zmena EBIT -20,440,0929-0,34890,62580,6957
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-519 817
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-519 817
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000075 1612 669 381