F.B.F. Kráľovský Chlmec s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 70 39077 82682 56389 67669 166
Bežná likvidita III. stupeň 37,5026,6724,9212,6332,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,44-1,36-1,11-0,8789-0,7630
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,4921,4819,409,3428,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92801,171,361,520,8648
Celkové tržby 30 01927 11328 97427 77325 094
Celkový dlh 33 88042 00747 54854 12932 076
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -52 714-48 571-38 985-31 242-28 300
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 52 71448 57138 98531 24228 300
Čistý cash flow 52 71448 57138 98531 24228 300
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 4032 2042 152655,009 505
Čistý zisk 691,00803,00-532,00-1 5427 477
Čistý zisk v minulom roku 803,00-532,00-1 5427 47712 947
Cudzie zdroje -36 510-35 819-35 015-35 547-37 090
Daň z príjmov 187,00223,00960,00960,002 028
Daň z príjmov v minulom roku 223,00960,00960,002 0283 677
Daň z príjmov z bežnej činnosti 187,00223,00960,00960,002 028
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 169,02166,91151,33161,4767,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,2811,615,674,613,71
Doba obratu aktív 981,861 1071 1261 3171 029
Doba obratu pohľadávok 169,02166,91151,33161,4767,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,1232,1727,4149,1115,03
EBIT v minulom roku 2 2042 152655,009 50516 624
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 4032 2042 152655,009 505
EBITDA 13 57517 30317 21712 46814 351
EBITDA marža 0,45220,63820,59420,44890,5719
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 57517 30317 21712 46814 351
Efektívna daňová sadzba 0,21300,21732,24-1,650,2134
Finančná páka 1,932,172,362,521,86
Finančné účty 52 71448 57138 98531 24228 300
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5187-0,4602-0,4241-0,3964-0,5362
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51870,46020,42410,39640,5362
Hrubá marža 0,44370,71020,63690,63110,7404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 37117 16217 10814 85414 251
Krátkodobé pohľadávky 12 11711 73111 09710 9954 559
Krátkodobé záväzky 1 7292 2612 0103 3441 010
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 995,00324,00-741,001 247444,00
Krytie dlhovej služby 25,8614,699,9910,080,0000
Nákladové úroky 525,001 1781 7241 2370,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 1781 7241 2370,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 8486 3988 3137 3265 950
Neobežný majetok 5 55917 52432 48147 43936 307
Obežný majetok 64 83160 30250 08242 23732 859
Obrat neobežného majetku 4,711,460,82410,52390,6756
Obrat obežného majetku 0,40360,42540,53440,58840,7465
Odpisy 11 96514 95814 95812 9514 750
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 96514 95814 95812 9514 750
Osobné náklady 0,00000,00000,00002 1910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 204,00141,00109,00114,00100,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 65615 76114 42611 40912 227
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74890,62410,47220,34840,4092
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,761,791,351,121,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00008,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,291,231,163,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,011,891,461,261,15
Pohľadávky z obchodného styku 307,00816,00416,00314,00249,00
Pohotová likvidita II. stupeň 37,5026,6724,9212,6332,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6926-0,7375-0,8982-1,14-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 100,4141,2322,6125,260,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48130,53980,57590,60360,4638
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92801,171,361,520,8648
Pridaná hodnota 13 31919 25518 45317 52818 579
Primárna platobná neschopnosť 3,240,3971-1,783,971,78
Rýchla likvidita I. stupeň 30,4921,4819,409,3428,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,502,432,764,342,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,502,432,764,342,24
Služby 7 0534 0024 0483 2152 163
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70 39077 82682 56389 67669 166
Spotreba materiálu… 5 7952 3964 2654 1113 787
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 16725 65326 76626 10424 529
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 2500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 16725 65326 76624 85424 529
Účtovný cash flow 52 71448 57138 98531 24228 300
Úrokové krytie 2,671,871,250,52950,0000
Vlastné imanie 36 51035 81935 01535 54737 090
Všetky záväzky 33 88042 00747 54854 12932 076
Výsledok hospodárenia 1 6102 3452 259767,009 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6102 3452 259767,009 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 691,00803,00-532,00-1 5427 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 803,00-532,00-1 5427 47712 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 878,001 026428,00-582,009 505
Záväzky 33 88042 00747 54854 12932 076
Záväzky z obchodného styku 995,00324,00-741,001 247444,00
Zisk pred zdanením 878,001 026428,00-582,009 505
Zmena EBIT 0,63661,023,290,06890,5718