CASSOVIA MARKET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 20 55118 3770,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 42,813 0630,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1083-1,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,533 0630,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 7260,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,006,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 551-18 3770,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,62330,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 55118 3770,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 17418 3770,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 17917,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 69917,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 17,00230,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -20 071-18 3710,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 2 77811 5650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,893,780,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 23,00230,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 17917,000,00000,00000,0000
EBITDA 2 17933,000,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,79930,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 17933,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,021,000,00000,00000,0000
Finančné účty 20 55118 3770,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9766-0,99970,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97660,99970,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,99050,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 17923,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,006,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 20 55118 3770,00000,00000,0000
Osobné náklady 547,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000010,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 69917,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,79750,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,940,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,940,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,805231,680,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 42,813 0630,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,23-0,99970,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 700580,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 42,813 0630,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 55118 3770,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 700580,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 700580,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 17418 3770,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 07118 3710,00000,00000,0000
Všetky záväzky 480,006,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 17933,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 17933,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 69917,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17,00230,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 17923,000,00000,00000,0000
Záväzky 480,006,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 17923,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 94,740,07390,00000,00000,0000