CK TRGOTURS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 421 383131 976261 178143 286216 173
Bežná likvidita III. stupeň 0,34290,68830,59880,68730,9720
Časové rozlíšenie aktív 36 7128 76440 10012 20172 119
Časové rozlíšenie pasív 54 01916 236104 67217 00065 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,682,98-2,3329,46-1,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 39,0319,3128,0091,387,31
Celkové tržby 1 704 2591 741 4811 311 5261 505 1760,0000
Celkový dlh 358 186110 042151 110124 919132 973
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 952-18 333-35 288-22 715-27 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 95218 33335 28822 71527 928
Čistý cash flow 24 619-16 95512 573-40 27227 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 4483 942-26 1436 14911 844
Čistý zisk 3 480462,00-29 2382 2588 379
Čistý zisk v minulom roku 462,00-29 2382 258-16 21111 229
Cudzie zdroje -9 178-5 698-5 396-1 367-18 200
Daň z príjmov 1 9683 4802 8812 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 4802 8812 8811,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9683 4802 8812 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,6712,1920,6412,3317,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,879,0320,6411,8716,98
Doba obratu aktív 96,7429,2872,9834,7965,92
Doba obratu pohľadávok 13,6712,1920,6412,3317,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000032,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,8022,8440,4026,1529,68
EBIT v minulom roku 3 942-26 1436 149-14 35413 755
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 4483 942-26 1436 14911 844
EBITDA 56 135104 36810 41912 23687 951
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 135104 36810 41912 23687 951
Efektívna daňová sadzba 0,36120,8828-0,10930,56060,0000
Finančná páka 45,9123,1648,40104,8211,88
Finančné účty 42 95218 33335 28822 71527 928
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 162 335108 5598 22510 49486 068
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83520,78010,55360,75160,4502
Krátkodobé pohľadávky 59 53254 93373 87250 79557 730
Krátkodobé záväzky 351 927102 948144 589107 70097 325
Krytie dlhovej služby 1,046,430,09930,67941,28
Nákladové úroky 0,00000,0000214,001 0103 465
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000214,001 0101 8562 526
Náklady na predaný tovar 1 515 6721 541 3811 209 3321 382 2891 100 402
Neobežný majetok 282 18749 946111 91857 57558 396
Obežný majetok 102 48473 266109 16073 51085 658
Obrat aktív 3,7712,475,0010,495,54
Obrat neobežného majetku 5,6332,9411,6726,1120,50
Obrat obežného majetku 15,5122,4611,9720,4513,97
Odpisy 64 72073 15434 3744 4229 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 36036 57717 1872 2119 470
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 36036 57717 1872 2110,0000
Osobné náklady 96 53797 76693 71687 6620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1341 8092 1941 7421 883
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 63653 48040 22589 1190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 20073 6165 1366 68017 849
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37920,0811-5,421,650,4604
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35290,3082-2,190,33080,2200
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,300,94000,96740,72550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,76811,061,031,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,45990,60850,75631,3110,20
Pohľadávky z obchodného styku 38 64340 69273 85848 87755 698
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34290,68830,59880,68730,9720
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,37280,3361-0,42920,0339-0,6517
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000058,75-39,878,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85000,83380,57860,87180,6151
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 39,0319,3128,0091,387,31
Pridaná hodnota 74 154104 00396 876120 82496 641
Primárna platobná neschopnosť 2,011,310,54461,820,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,37920,0811-5,421,650,4604
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,381,0514,5010,211,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,381,0514,5010,211,51
Služby 1 487 0371 511 5821 186 9141 361 1021 075 228
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 421 383131 976261 178143 286216 173
Spotreba materiálu… 28 63529 79922 41821 18725 174
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 643 9931 648 3841 306 2081 503 1131 197 043
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 54 1673 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 589 8261 645 3841 306 2081 503 1131 197 043
Účtovný cash flow 24 619-16 95512 573-40 27227 928
Úrokové krytie 0,00000,0000-122,166,093,42
Vlastné imanie 9 1785 6985 3961 36718 200
Všetky záväzky 358 186110 042151 110124 919132 973
Výnosy budúcich období dlhodobé 54 0190,0000104 6720,000065 000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000016 2360,000017 0000,0000
Výsledok hospodárenia 7 5825 744-23 9557 81413 731
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 5825 744-23 9557 81413 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 480462,00-29 2382 2588 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 462,00-29 2382 258-16 21111 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 4483 942-26 3575 1398 390
Záväzky 358 186110 042151 110124 919132 973
Záväzky z obchodného styku 77 63653 48040 22589 1190,0000
Zisk pred zdanením 5 4483 942-26 3575 1398 390
Zmena EBIT 1,38-0,1508-4,25-0,42840,8611
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 38 00028 4700,00000,000064 750