MONDOM s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 46 749104 66564 103167 021100 606
Bežná likvidita III. stupeň 4,590,46170,38610,63680,7159
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000303,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,2789-1,86-1,63-2,75-3,50
Celkové tržby 22 42983 602100 17982 4090,0000
Celkový dlh 10 196226 702166 018262 294140 905
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 233-8 657-15 616-13 410-15 793
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,6593-0,2407-0,0663-0,15940,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2338 65715 61613 41015 793
Čistý cash flow 1 2338 65715 61613 41015 793
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 517-19 162-5 681-12 174-5 310
Čistý zisk 14 787-20 122-6 641-13 134-5 331
Čistý zisk v minulom roku 17 591-6 641-13 134-41 8402 410
Cudzie zdroje -36 553122 037101 91595 27340 299
Daň z príjmov 2 730960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 730960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 740,71409,77176,46683,74586,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 740,71409,67176,46683,3723,72
Doba obratu aktív 760,77456,96233,56743,63698,04
Doba obratu pohľadávok 740,71409,77176,46683,74586,36
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 179
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 165,93989,70604,881 168975,10
EBIT v minulom roku 17 591-5 681-12 174-40 8802 760
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 517-19 162-5 681-12 174-5 310
EBITDA 17 555-19 026-5 581-12 043-1 222
EBITDA marža 0,7827-0,2276-0,0557-0,14610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 555-19 026-5 581-12 043-1 222
Finančná páka 1,28-0,8577-0,6290-1,75-2,50
Finančné účty 1 2338 65715 61613 41015 793
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,78191,171,590,57040,4006
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7819-1,17-1,59-0,5704-0,4006
Hrubá marža 0,7851-0,16680,0008-0,13760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 517-19 158-5 681-12 175-2 030
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21812,172,591,571,40
Krátkodobé pohľadávky 45 51693 85648 433153 57184 510
Krátkodobé záväzky 10 196226 688166 018262 294140 537
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 48468 24836 42693 4740,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-58,19
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000021,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000350,00
Náklady na predaný tovar 4 82197 546100 09893 32343 518
Obežný majetok 46 749104 66564 103167 021100 303
Obrat aktív 0,47980,79881,560,49080,5229
Obrat obežného majetku 0,47980,79881,560,49080,5245
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 781
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00001 781
Osobné náklady 0,00004 6045 2681 0620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 38,00132,00100,00132,00808,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 787-20 122-6 641-13 134-3 550
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,330265,04-0,09360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-3,030,0154-10,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-3,030,0154-10,685,10
Pohľadávky z obchodného styku 45 51693 83348 433153 4873 419
Pohotová likvidita II. stupeň 4,590,45220,38580,63660,7159
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,6514,106,537,102,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000752,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21812,172,591,571,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,2789-1,86-1,63-2,75-3,50
Pridaná hodnota 17 608-13 94481,00-11 3439 088
Primárna platobná neschopnosť 0,16440,72730,75210,60900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5808-11,92-29,75-21,78-115,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5808-11,92-29,75-21,78-115,31
Služby 4 30623 08927 27514 98024 517
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 749104 66564 103167 021100 606
Spotreba materiálu… 515,0074 45772 82378 34319 001
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 42983 602100 17981 98052 606
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000734,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 42983 602100 17981 98051 872
Účtovný cash flow 1 2338 65715 61613 41015 793
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-252,86
Vlastné imanie 36 553-122 037-101 915-95 273-40 299
Všetky záväzky 10 196226 702166 018262 294140 905
Výsledok hospodárenia 17 555-19 026-5 581-12 043-4 502
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 555-19 026-5 581-12 043-4 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 787-20 122-6 641-13 134-5 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 591-6 641-13 134-41 8402 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 517-19 162-5 681-12 174-5 331
Zásoby 0,00002 15254,0040,000,0000
Záväzky 10 196226 702166 018262 294140 905
Záväzky z obchodného styku 7 48468 24836 42693 4740,0000
Zisk pred zdanením 17 517-19 162-5 681-12 174-5 331
Zmena EBIT 0,99583,370,46670,2978-1,92
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 499