TECHNOMONT s.r.o., Stanča

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 696 206918 201893 378323 076337 329
Bankové úvery 3 5187 0350,00007 93211 739
Bežná likvidita III. stupeň 0,82661,321,061,901,03
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00007 93211 739
Časové rozlíšenie aktív 18 181213,0013 6912 6763 383
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,68910,1080-0,53431,05-6,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4123-0,14480,4767-1,450,5980
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,690,83231,250,963910,97
Celkové tržby 3 130 660963 6462 262 103704 374797 829
Celkový dlh 1 066 357417 088496 257158 571309 151
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -656 052-218 480-279 657-29 529-213 362
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 659 570225 515279 65767 461225 101
Čistý cash flow 434 055-54 142212 196-172 640177 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 187 615126 720314 94553 00418 822
Čistý zisk 130 248103 243232 61638 8276 982
Čistý zisk v minulom roku 103 243232 61638 8276 982-2 588
Cudzie zdroje -629 849-501 113-397 121-164 505-28 178
Daň z príjmov 38 09120 98763 0319 4833 841
Daň z príjmov v minulom roku 20 98763 0319 4833 8410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 38 09120 98763 0319 4833 841
Dlhodobé bankové úvery 3 5187 0350,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 406 2010,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 5187 0350,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,39100,3029,33118,8240,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,3596,1527,23118,7833,26
Doba obratu aktív 201,10348,25147,44167,71154,52
Doba obratu pohľadávok 70,54100,3029,33118,8240,16
Doba obratu zásob 1 839455,620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 532 94934 7960,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,82141,8473,4761,81135,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 496 48330 4800,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 126 720314 94553 00418 822-640,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 187 615126 720314 94553 00418 822
EBITDA 312 069181 158339 32268 29632 591
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 312 069181 158339 32268 29632 591
Finančná páka 2,691,832,251,9611,97
Finančné účty 659 570225 515279 65767 461225 101
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3713-0,5458-0,4445-0,5092-0,0835
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37130,54580,44450,50920,0835
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 409 240181 604436 58669 01331 617
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62070,40730,49830,36860,8789
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000030 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 188 806264 464177 701228 89687 676
Krátkodobé záväzky 1 052 756373 986445 178119 080296 485
Krytie dlhovej služby 16,1972,7517,5814,554,07
Nákladové úroky 19 2762 49019 2984 6947 999
Nákladové úroky v minulom roku 2 49019 2984 6947 9991 948
Náklady na predaný tovar 2 770 844739 1851 832 359625 758753 905
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 721,003 9230,00000,00000,0000
Neobežný majetok 419 816423 112422 32924 04321 169
Obežný majetok 1 258 209494 876457 358296 357312 777
Obrat aktív 1,811,052,482,182,36
Obrat neobežného majetku 7,332,275,2429,2537,64
Obrat obežného majetku 2,451,944,842,372,55
Obrat zásob 0,19850,80110,00000,00000,0000
Odpisy 147 52252 81865 22615 30212 100
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 73 76126 40932 6137 6516 050
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 76126 40932 6137 6516 050
Osobné náklady 64 33427 50942 91310 1298 575
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 064388,002 138709,002 372
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 980 724327 593344 77397 302284 989
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 277 770156 061297 84254 12919 082
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20560,20320,58580,19180,1749
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29160,23280,70270,25980,4608
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38890,24560,31300,20880,6673
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 426,8356,890,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,788,118,847,645,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,452,783,513,042,08
Pohľadávky z obchodného styku 163 219253 501164 993228 83172 611
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82311,311,061,901,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,459,26-1,870,9529-0,1589
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,52-21,7411,00-36,7822,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62870,45420,55550,49080,9165
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,690,83231,250,963910,97
Pridaná hodnota 307 743223 182379 29877 39042 941
Primárna platobná neschopnosť 6,011,292,090,42523,92
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20680,20600,58580,23600,2478
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62650,60300,62820,42970,7303
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,422,301,462,329,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,422,301,462,329,49
Služby 1 921 682523 8261 204 606372 468548 238
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 696 206918 201893 378323 076337 329
Spotreba materiálu… 848 441211 436627 753253 290205 667
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 5187 0350,000037 93211 739
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 127 701962 7842 261 358703 861797 545
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 49 114417,0049 701713,00699,00
Tržby z predaja tovaru 721,004 2540,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 077 866958 1132 211 657703 148796 846
Účtovný cash flow 434 055-54 142212 196-172 640177 284
Úročený dlh 3 5187 0350,000037 93211 739
Úrokové krytie 9,7350,8916,3211,292,35
Vlastné imanie 629 849501 113397 121164 50528 178
Všetky záväzky 1 066 357417 088496 257158 571309 151
Výsledok hospodárenia 188 620127 157317 08353 70721 190
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 188 620127 157317 08353 70721 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 130 248103 243232 61638 8276 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 103 243232 61638 8276 982-2 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 168 339124 230295 64748 31010 823
Zásoby 3 6324 8970,00000,00000,0000
Záväzky 1 066 357417 088496 257158 571309 151
Záväzky z obchodného styku 980 724327 593344 77397 302284 989
Zisk pred zdanením 168 339124 230295 64748 31010 823
Zmena EBIT 1,480,40245,942,82-29,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 25 0411 6006 7140,00000,0000

Činnosti firmy
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Upratovacie práce
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných..
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky,..
Výroba stavebných prvkov z betónu
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Nástrojárstvo
Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu
Výroba drevených obalov
Výroba drobných obalov z ľahkých kovov
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
Vedenie účtovníctva
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nakladania zo zvlášť nebezpečným..
Výroba predmetov z plastov
Výroba, opravy strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Výroba nábytku
Opravy pracovných strojov
Kovoobrábanie
Prenájom hnuteľných vecí
Poskytovanie služieb autožeriavom
Činnosti týkajúce sa telesnej pohody v rozsahu voľných živností
Reklamné činnosti
Baliace činnosti
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Výroba výrobkov z dreva mimo výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva
Výroba keramických a porcelánových výrobkov
Výroba transportného betónu
Montáž a oprava strojno - technologických zariadení
Výroba strojno-technologického zariadenia
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Skladovanie a uskladňovanie
Zámočníctvo
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - potrubné, energetické..
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby