GEOTERM KOŠICE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 419 98217 409 77116 955 40816 807 68116 237 652
Bežná likvidita III. stupeň 5,6213,0013,405,525,06
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000028,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -36,352,8811,90-7,344,79
Celkový dlh 5 274 4895 244 6984 757 5174 580 7063 967 549
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 498-121 162-93 631-5 300-68 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 498121 16293 6315 30068 656
Čistý cash flow -105 66427 53188 331-94 93068 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 580-31 858-28 124-27 986-16 778
Čistý zisk -19 580-32 818-29 084-28 948-16 778
Čistý zisk v minulom roku -32 818-29 084-28 948-14 180-14 208
Cudzie zdroje -12 145 493-12 165 073-12 197 891-12 226 975-12 270 103
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00962,00962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00962,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 6663 6663 6663 6663 666
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000845,26
EBIT v minulom roku -31 858-28 124-27 986-13 218-13 580
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 580-31 858-28 124-27 986-16 778
EBITDA -19 494-31 775-28 073-27 914-16 745
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 494-31 775-28 073-27 914-16 745
Finančná páka 1,431,431,391,371,32
Finančné účty 15 498121 16293 6315 30068 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6972-0,6988-0,7194-0,7275-0,7557
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69720,69880,71940,72750,7557
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -19 580-31 858-28 125-27 990-16 783
Krátkodobé pohľadávky 837,002 8615 81166 1193 761
Krátkodobé záväzky 2 9079 5437 42012 94014 330
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000628,00
Náklady na predaný tovar 6 10726 45124 17724 2656 188
Neobežný majetok 17 399 98117 282 08216 852 30016 732 59616 161 541
Obežný majetok 20 001127 689103 10875 08576 083
Osobné náklady 13 3045 1923 8613 2450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0083,0052,0076,0038,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 0316 492774,00906,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -19 580-32 818-29 084-28 948-16 778
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,18-0,1963-0,1597-0,13370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4590-5,09-6,26-7,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4590-5,09-6,26-7,480,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000355,00
Pohotová likvidita II. stupeň 5,6213,0013,405,525,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 114,94-441,87-138,09128,80-178,72
Pridaná hodnota -6 107-26 451-24 177-24 265-6 188
Rýchla likvidita I. stupeň 5,3312,7012,620,40964,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -270,57-165,06-169,47-164,10-236,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -270,57-165,06-169,47-164,10-236,94
Služby 5 96426 33224 02724 1125 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 419 98217 409 77116 955 40816 807 68116 237 652
Spotreba materiálu… 143,00119,00150,00153,00325,00
Účtovný cash flow -105 66427 53188 331-94 93068 656
Vlastné imanie 12 145 49312 165 07312 197 89112 226 97512 270 103
Všetky záväzky 5 274 4895 244 6984 757 5174 580 7063 967 549
Výsledok hospodárenia -19 494-31 775-28 073-27 914-16 745
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 494-31 775-28 073-27 914-16 745
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 580-32 818-29 084-28 948-16 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 818-29 084-28 948-14 180-14 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -19 580-31 858-28 124-27 986-16 777
Záväzky 5 274 4895 244 6984 757 5174 580 7063 967 549
Záväzky z obchodného styku 1 7998 1506 02811 7100,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 768,001 6585 25410 8040,0000
Zisk pred zdanením -19 580-31 858-28 124-27 986-16 777
Zmena EBIT 0,61461,131,002,121,24
Účtovné závierky