Servis Centrum, s.r.o. Košice v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 2 2892 6284 3147 3020,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00008,850,96570,33900,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,1328,20-0,45190,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00008,850,96570,33900,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,1274-29,201,350,0000
Celkové tržby 297,002 0004 0000,00000,0000
Celkový dlh 0,0000297,004 4674 1970,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 289-2 628-4 314-1 4030,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0101-1,44-0,72950,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2892 6284 3141 4030,0000
Čistý cash flow 2 2892 6284 3141 4030,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3,00-2 402-2 438-3 8660,0000
Čistý zisk -3,00-2 882-2 918-3 8660,0000
Čistý zisk v minulom roku -39,00-634,00-340,005 0300,0000
Cudzie zdroje -2 289-2 331153,00-3 1050,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00265,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000479,61393,650,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 6760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000054,20407,610,00000,0000
EBIT v minulom roku -18,00-154,00-75,005 0300,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3,00-2 402-2 438-3 8660,0000
EBITDA -3,00-2 291196,00-420,000,0000
EBITDA marža -0,0101-1,150,04900,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3,00-2 291196,00-420,000,0000
Finančná páka 1,00001,13-28,202,350,0000
Finančné účty 2 2892 6284 3141 4030,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,88700,0355-0,42520,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,8870-0,03550,42520,0000
Hrubá marža -1,010,81600,86030,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3,00-2 40289,00-494,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,11301,040,56680,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000297,004 4674 1390,0000
Nákladové úroky v minulom roku 21,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 300,00368,00559,00411,000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00005 8990,0000
Obežný majetok 2 2892 6284 3141 4030,0000
Obrat aktív 0,00000,76100,92720,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,76100,92720,00000,0000
Odpisy 0,00000,00002 5273 3720,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 5273 3720,0000
Osobné náklady 0,00003 9233 2450,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000111,00107,0074,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3,00-2 882-391,00-494,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0013-1,2419,07-1,250,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0013-0,9140-0,5651-0,52940,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0013-0,9140-0,5651-0,52940,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0013-1,0315,93-1,220,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,19210,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00002,400,94300,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 7,711,311,080,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,41601,060,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,41600,5962-0,12190,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,311,080,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00008,850,96570,33900,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,88700,0355-2,210,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,11301,040,57480,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,1274-29,201,350,0000
Pridaná hodnota -300,001 6323 441-411,000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0013-1,10-0,6764-0,52940,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0013-1,2419,07-1,250,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00008,850,96570,33900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,129622,79-9,990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,129622,79-9,990,0000
Služby 300,00368,00559,00411,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 2892 6284 3147 3020,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 0004 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 0004 0000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 2892 6284 3141 4030,0000
Vlastné imanie 2 2892 331-153,003 1050,0000
Všetky záväzky 0,0000297,004 4674 1970,0000
Výsledok hospodárenia -3,00-2 291-2 331-3 7920,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3,00-2 291-2 331-3 7920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3,00-2 882-2 918-3 8660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39,00-634,00-340,005 0300,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3,00-2 402-2 438-3 8660,0000
Záväzky 0,0000297,004 4674 1970,0000
Zisk pred zdanením -3,00-2 402-2 438-3 8660,0000
Zmena EBIT 0,166715,6032,51-0,76860,0000