1. KAPITÁLOVÁ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 8 1990,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 8 1990,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 1990,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -8 1990,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 8 1990,00000,00000,00000,0000
Záväzky 8 1990,00000,00000,00000,0000