FÚRA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 327 3754 125 7083 778 6303 222 2662 926 190
Bankové úvery 591 985506 051409 754593 738685 988
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,69670,67590,69790,6526
Bežné bankové úvery 591 985506 051334 854175 31181 441
Časové rozlíšenie aktív 1 275422,001 5221 4324 952
Časové rozlíšenie pasív 138 753176 923215 693600,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,882,402,963,814,54
Celkové tržby 6 386 3976 258 8665 741 6484 740 4274 015 062
Celkový dlh 2 732 4012 787 4422 663 5462 552 3542 397 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 590 162403 275283 086547 141653 922
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 823102 776126 66846 59732 066
Čistý cash flow -100 953-23 89280 07114 531-59 175
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 394 062342 978332 789209 49822 913
Čistý zisk 294 877261 953246 128150 860-5 397
Čistý zisk v minulom roku 261 953246 128150 860-5 397-24 280
Cudzie zdroje -1 456 221-1 161 343-899 391-669 312-528 451
Daň z príjmov 80 36170 50470 48835 01112 951
Daň z príjmov v minulom roku 70 50470 48835 01112 9512 864
Daň z príjmov z bežnej činnosti 80 36170 50470 48835 01112 951
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000074 900418 427604 547
Dlhodobé pohľadávky 1 6041 1411 1782 120416,00
Dlhodobý dlh 0,00000,000074 900418 427604 547
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,8372,8173,4778,9961,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,6867,4473,2479,1358,09
Doba obratu aktív 262,10265,22253,30254,28267,29
Doba obratu pohľadávok 97,9272,8873,5579,1661,52
Doba obratu zásob 176,93312,8568,7854,22853,98
Doba splácania záväzkov 6 31711 7124 77611 7849 708
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,8072,9286,35105,44106,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 1687 1592 6708 8507 110
EBIT v minulom roku 342 978332 789209 49822 913-706,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 394 062342 978332 789209 49822 913
EBITDA 808 249568 809583 125441 841277 216
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 808 249568 809583 125441 841277 216
Efektívna daňová sadzba 0,21420,21210,22260,18841,71
Finančná páka 2,973,554,204,815,54
Finančné účty 1 823102 776126 66846 59732 066
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 370 3731 118 8621 049 958573 167274 051
Krátkodobé pohľadávky 1 615 1541 132 5491 096 0121 000 977673 072
Krátkodobé záväzky 855 2021 134 3261 288 1531 336 0931 163 385
Krytie dlhovej služby 5,203,072,5418,2418,05
Materiál 7 93415 90116 6493 52296 337
Nákladové úroky 18 82410 52116 17323 62715 359
Nákladové úroky v minulom roku 10 52116 17323 62715 35920 710
Náklady na predaný tovar 3 476 3233 684 6233 522 0553 261 2852 733 638
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 49 41735 35098 44241 38543 739
Neobežný majetok 2 683 5642 858 5212 534 7012 164 9922 113 349
Obežný majetok 1 642 5361 266 7651 242 4071 055 842807 889
Obrat aktív 1,391,381,441,441,37
Obrat neobežného majetku 2,251,992,152,141,89
Obrat obežného majetku 3,674,484,384,384,95
Obrat zásob 2,061,175,316,730,4274
Odpisy 691 932490 346419 872273 950246 960
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 345 966245 173209 936136 975123 480
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 345 966245 173209 936136 975123 480
Osobné náklady 1 873 4111 447 2271 103 135939 766943 701
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9569 0738 4599 73811 465
Ostatné záväzky z obchodného styku 293 507693 325720 0401 003 481851 983
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 986 809752 299666 000424 810241 563
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73470,72610,57370,68900,7476
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 51,6056,3819,5332,9628,86
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,381,741,451,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99401,031,261,121,06
Pohľadávky z obchodného styku 985 2631 049 0401 092 5101 002 758635 955
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,68000,66580,69380,5704
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,4248,61-11,23-46,068,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,36-2,274,950,6150-3,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63140,67560,70490,79210,8194
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,882,402,963,814,54
Pridaná hodnota 2 549 9961 993 1881 922 8401 364 0331 262 247
Primárna platobná neschopnosť 0,29790,66090,65911,001,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,384,904,575,788,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,384,904,575,788,65
Služby 1 908 9212 302 2482 097 3542 307 8911 821 100
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 327 3754 125 7083 778 6303 222 2662 926 190
Spotreba materiálu… 1 517 9851 347 0251 326 259912 009868 799
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 591 985506 051409 754593 738685 988
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 310 3595 957 3745 682 5414 695 8504 000 035
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 284 040279 563237 64670 5324 150
Tržby z predaja tovaru 54 22738 94759 77444 78246 148
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 972 0925 638 8645 385 1214 580 5363 949 737
Účtovný cash flow -100 953-23 89280 07114 531-59 175
Úročený dlh 591 985506 051409 754593 738685 988
Úrokové krytie 20,9332,6020,588,871,49
Vlastné imanie 1 456 2211 161 343899 391669 312528 451
Všetky záväzky 2 732 4012 787 4422 663 5462 552 3542 397 739
Výnosy budúcich období dlhodobé 98 586136 753174 9230,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 16738 17038 770600,000,0000
Výsledok hospodárenia 400 357352 443341 383219 41334 406
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 400 357352 443341 383219 41334 406
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 294 877261 953246 128150 860-5 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 261 953246 128150 860-5 397-24 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 375 238332 457316 616185 8717 554
Zásoby 23 95530 29918 5496 148102 335
Záväzky 2 732 4012 787 4422 663 5462 552 3542 397 739
Záväzky z obchodného styku 293 507693 325720 0401 003 481851 983
Zisk pred zdanením 375 238332 457316 616185 8717 554
Zmena EBIT 1,151,031,599,14-32,45
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 58359 51619 0100,0000
Účtovné závierky