FÚRA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 125 7083 778 6303 222 2662 926 1902 399 085
Bankové úvery 506 051409 754593 738685 98895 989
Bežná likvidita III. stupeň 0,69670,67590,69790,65261,06
Bežné bankové úvery 506 051334 854175 31181 44195 989
Časové rozlíšenie aktív 422,001 5221 4324 9523 181
Časové rozlíšenie pasív 176 923215 693600,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,402,963,814,543,30
Celkové tržby 6 258 8665 741 6484 740 4274 015 0620,0000
Celkový dlh 2 787 4422 663 5462 552 3542 397 7391 840 845
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 403 275283 086547 141653 922-6 467
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 102 776126 66846 59732 066102 456
Čistý cash flow -23 89280 07114 531-59 175102 456
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 342 978332 789209 49822 91322 747
Čistý zisk 261 953246 128150 860-5 3976 931
Čistý zisk v minulom roku 246 128150 860-5 397-24 2801 865
Cudzie zdroje -1 161 343-899 391-669 312-528 451-558 240
Daň z príjmov 70 50470 48835 01112 9510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 70 48835 01112 9512 8640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 50470 48835 01112 9510,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000074 900418 427604 5470,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 1411 1782 120416,0015 700
Dlhodobý dlh 0,000074 900418 427604 5470,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,8173,4778,9961,4895,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,4473,2479,1358,0994,99
Doba obratu aktív 265,22253,30254,28267,29243,06
Doba obratu pohľadávok 72,8873,5579,1661,5297,17
Doba obratu zásob 312,8568,7854,22853,982 776
Doba splácania záväzkov 11 7124 77611 7849 708175,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,9286,35105,44106,27113,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 1592 6708 8507 1100,0000
EBIT v minulom roku 332 789209 49822 913-706,0022 851
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 342 978332 789209 49822 91322 747
EBITDA 568 809583 125441 841277 216282 228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 568 809583 125441 841277 216282 228
Efektívna daňová sadzba 0,21210,22260,18841,710,0000
Finančná páka 3,554,204,815,544,30
Finančné účty 102 776126 66846 59732 066102 456
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 118 8621 049 958573 167274 051272 184
Krátkodobé pohľadávky 1 132 5491 096 0121 000 977673 072943 376
Krátkodobé záväzky 1 134 3261 288 1531 336 0931 163 3851 120 830
Krytie dlhovej služby 3,072,5418,2418,0517,84
Materiál 15 90116 6493 52296 337230 162
Nákladové úroky 10 52116 17323 62715 35915 816
Nákladové úroky v minulom roku 16 17323 62715 35920 71020 986
Náklady na predaný tovar 3 684 6233 522 0553 261 2852 733 6382 326 525
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 35098 44241 38543 73931 098
Neobežný majetok 2 858 5212 534 7012 164 9922 113 3491 097 833
Obežný majetok 1 266 7651 242 4071 055 842807 8891 298 071
Obrat aktív 1,381,441,441,371,50
Obrat neobežného majetku 1,992,152,141,893,28
Obrat obežného majetku 4,484,384,384,952,78
Obrat zásob 1,175,316,730,42740,1315
Odpisy 490 346419 872273 950246 960150 043
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 245 173209 936136 975123 480150 043
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 245 173209 936136 975123 4800,0000
Osobné náklady 1 447 2271 103 135939 766943 7010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 0738 4599 73811 46510 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 693 325720 0401 003 481851 9830,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 752 299666 000424 810241 563156 974
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72610,57370,68900,74760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 56,3819,5332,9628,860,5485
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,741,451,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,261,121,068,51
Pohľadávky z obchodného styku 1 049 0401 092 5101 002 758635 955937 616
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68000,66580,69380,57040,8621
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 48,61-11,23-46,068,93-5,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,274,950,6150-3,856,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67560,70490,79210,81940,7673
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,402,963,814,543,30
Pridaná hodnota 1 993 1881 922 8401 364 0331 262 2471 276 189
Primárna platobná neschopnosť 0,66090,65911,001,340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,904,575,788,656,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,904,575,788,656,52
Služby 2 302 2482 097 3542 307 8911 821 1001 227 246
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 125 7083 778 6303 222 2662 926 1902 399 085
Spotreba materiálu… 1 347 0251 326 259912 009868 7991 068 181
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 506 051409 754593 738685 98895 989
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 957 3745 682 5414 695 8504 000 0353 602 714
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 279 563237 64670 5324 1500,0000
Tržby z predaja tovaru 38 94759 77444 78246 14832 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 638 8645 385 1214 580 5363 949 7373 570 671
Účtovný cash flow -23 89280 07114 531-59 175102 456
Úročený dlh 506 051409 754593 738685 98895 989
Úrokové krytie 32,6020,588,871,491,44
Vlastné imanie 1 161 343899 391669 312528 451558 240
Všetky záväzky 2 787 4422 663 5462 552 3542 397 7391 840 845
Výnosy budúcich období dlhodobé 136 753174 9230,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 38 17038 770600,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 352 443341 383219 41334 40631 563
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 352 443341 383219 41334 40631 563
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 261 953246 128150 860-5 3976 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 246 128150 860-5 397-24 2801 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 332 457316 616185 8717 5545 500
Zásoby 30 29918 5496 148102 335236 539
Záväzky 2 787 4422 663 5462 552 3542 397 7391 840 845
Záväzky z obchodného styku 693 325720 0401 003 481851 9830,0000
Zisk pred zdanením 332 457316 616185 8717 5545 500
Zmena EBIT 1,031,599,14-32,450,9954
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 58359 51619 0100,0000100 622
Účtovné závierky