ZBERKO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 295 8961 338 0161 055 2751 134 1341 271 301
Aktivácia 7 7716 6285 93811 41633 373
Bankové úvery 0,000036 91561 538155 10257 087
Bežná likvidita III. stupeň 3,252,382,091,832,03
Bežné bankové úvery 0,000036 91561 538155 10257 087
Časové rozlíšenie aktív 2 0771 510941,00408,001 012
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 350
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85311,311,602,121,55
Celkové tržby 1 619 6841 339 168975 6171 116 2670,0000
Celkový dlh 596 580758 156648 767770 100772 630
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 8811 80423 788109 06011 901
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 88135 11137 75046 04245 186
Čistý cash flow 16 770-2 639-8 292-878,0045 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 152 779211 67138 778-48 87523 993
Čistý zisk 124 846179 67431 610-54 32420 095
Čistý zisk v minulom roku 179 67431 610-54 324-93 681-49 659
Cudzie zdroje -699 316-579 860-406 508-364 034-497 321
Daň z príjmov 25 00228 5933 0492 2380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 5933 0492 2382 0600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 00228 5933 0492 2380,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000418,0050,00220,00160,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,2422,6632,6611,215,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,4221,8031,5111,203,67
Doba obratu aktív 293,89367,25405,60365,14151,81
Doba obratu pohľadávok 38,2422,7732,6811,286,00
Doba obratu zásob 5 8376 41911 64829 6536 297
Doba splácania záväzkov 2 2482 7825 54413 00169,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,63117,33166,04145,8463,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 234,41101,8186,57455,750,0000
EBIT v minulom roku 211 67138 778-48 875-85 201-41 100
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 152 779211 67138 778-48 87523 993
EBITDA 247 011277 02448 275-23 52188 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 247 011277 02448 275-23 52188 211
Finančná páka 1,852,312,603,122,56
Finančné účty 51 88135 11137 75046 04245 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5396-0,4334-0,3852-0,3210-0,3912
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53960,43340,38520,32100,3912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 248 611278 07847 903-27 51883 963
Krátkodobé pohľadávky 168 64082 55484 96834 81750 082
Krátkodobé záväzky 337 901427 494432 010452 989531 244
Krytie dlhovej služby 84,2881,3811,72-7,3322,63
Materiál 876 932986 191907 3311 032 7261 102 041
Nákladové úroky 2 9313 4044 1193 2113 898
Nákladové úroky v minulom roku 3 4044 1193 2116 4208 559
Náklady na predaný tovar 1 211 006893 502771 3631 014 2682 767 809
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 85456 09528 44312 71863 920
Neobežný majetok 196 037231 90323 90619 42672 175
Obežný majetok 1 097 7821 104 6031 030 4281 114 3001 198 114
Obrat aktív 1,240,99390,89990,99962,40
Obrat neobežného majetku 8,215,7339,7258,3642,35
Obrat obežného majetku 1,471,200,92161,022,55
Odpisy 93 73264 4828 04221 36264 196
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 46 86632 2414 02110 68164 196
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 46 86632 2414 02110 6810,0000
Osobné náklady 187 448180 232142 806139 6710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6002 7962 5383 9994 248
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 22915 6476 74615 8800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 218 578244 15639 652-32 96284 291
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47040,41310,80101,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,267,786,279,390,1035
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,132,421,250,85500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,781,180,74164,50
Pohľadávky z obchodného styku 156 20779 44181 97334 77530 721
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65880,25660,25060,13360,1633
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -41,70219,7349,02414,62-11,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,72-0,7753-2,01-0,273411,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46040,56660,61480,67900,6077
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85311,311,602,121,55
Pridaná hodnota 398 470436 328178 292119 425288 839
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,422,7413,44-32,748,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,422,7413,44-32,748,76
Služby 181 733199 180151 36085 423225 357
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 295 8961 338 0161 055 2751 134 1341 271 301
Spotreba materiálu… 982 190644 855597 498898 5992 501 908
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000036 91561 538155 10257 087
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 611 5761 331 755950 7381 133 6943 056 648
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 1001 9251 0831,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 60 84564 68035 97115 40472 719
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 548 6311 265 150913 6841 118 2892 983 929
Účtovný cash flow 16 770-2 639-8 292-878,0045 186
Úročený dlh 0,000036 91561 538155 10257 087
Úrokové krytie 52,1362,189,41-15,226,16
Vlastné imanie 699 316579 860406 508364 034497 321
Všetky záväzky 596 580758 156648 767770 100772 630
Výsledok hospodárenia 155 379214 46741 316-44 88224 015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 155 379214 46741 316-44 88224 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 124 846179 67431 610-54 32420 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 179 67431 610-54 324-93 681-49 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 149 848208 26734 659-52 08615 890
Zásoby 877 261986 520907 6601 033 2211 102 686
Záväzky 596 580758 156648 767770 100772 630
Záväzky z obchodného styku 35 22915 6476 74615 8800,0000
Zisk pred zdanením 149 848208 26734 659-52 08615 890
Zmena EBIT 0,72185,46-0,79340,5736-0,5838
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-28 944-9 997
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-28 944-9 997

Činnosti firmy
Montáž a demontáž nábytku
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Upratovacie práce a čistenie budov
Sprostredkovanie služieb, obchodu, dopravy a výroby
Výroba hadíc z gumy a plastov
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Montáž sádrokartónových prvkov
Podnikateľské poradenstvo
Výroba tovaru z korku, výroba košikárska a prúteného tovaru
Reklamná a propagačná činnosť
Výroba stavebných prvkov z betónu a sádry
Výroba drevených obalov
Výrova dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Finančný leasing
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné..
Prenájom nebytových priestorov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - ostatný odpad
Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
Komisionálny nákup a predaj
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Spracovanie prírodného kameňa
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Spracovanie a povrchová úprava kovov
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Veľkoobchod a maloobchod: pohonné látky, oleje, mazadlá, kovy, kovové výrobky,..
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného,..
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu (ostatný odpad)