Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 212 274 666179 929 534185 207 452178 518 754188 949 324
Aktivácia 97 57286 23484 69481 33778 294
Bankové úvery 93 761 66874 863 87766 711 84978 476 37585 952 464
Bežné bankové úvery 30 534 15738 389 51618 054 52363 592 82520 787 066
Časové rozlíšenie aktív 434 932447 711428 721388 690381 631
Časové rozlíšenie pasív 28 037 78429 393 06030 739 96528 114 92329 111 067
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,552,012,162,172,45
Celkové tržby 79 179 93574 314 93273 318 03472 580 26074 349 113
Celkový dlh 132 277 843100 553 710105 627 950102 949 858113 443 331
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 92 392 36969 832 64860 679 84776 050 90185 063 842
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 369 2995 031 2296 032 0022 425 474888 622
Čistý cash flow -3 661 930-1 000 7733 606 5281 536 852-1 757 202
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 138 8522 075 8213 568 2583 128 7581 571 503
Čistý zisk 2 267 0051 281 2271 499 5641 059 047-5 732
Čistý zisk v minulom roku 1 281 2271 499 5641 059 047-5 73221 623
Cudzie zdroje -51 959 039-49 982 764-48 839 537-47 453 973-46 394 926
Daň z príjmov 717 158-415 589705 428270 84960 025
Daň z príjmov v minulom roku -415 589705 428270 84960 025490 116
Daň z príjmov z bežnej činnosti 717 158-415 589705 428270 84960 025
Dlhodobé bankové úvery 63 227 51136 474 36148 657 32614 883 55065 165 398
Dlhodobé pohľadávky 162 5710,0000167 7380,00000,0000
Dlhodobý dlh 63 227 51136 474 36148 657 32614 883 55065 165 398
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,8056,7659,8638,5246,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,6630,4238,1837,9723,81
Doba obratu aktív 1 035938,39970,73930,70964,05
Doba obratu pohľadávok 51,6056,7660,7438,5246,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,2975,31157,2286,70104,53
EBIT v minulom roku 2 075 8213 568 2583 128 7581 571 5031 923 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 138 8522 075 8213 568 2583 128 7581 571 503
EBITDA 23 030 09921 443 92924 368 56324 068 64620 207 654
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 030 09921 443 92924 368 56324 068 64620 207 654
Efektívna daňová sadzba 0,2403-0,48010,31990,20371,11
Finančná páka 4,093,603,793,764,07
Finančné účty 1 369 2995 031 2296 032 0022 425 474888 622
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 887 21921 323 72824 332 51024 010 05520 082 186
Krátkodobé pohľadávky 10 416 10510 883 59711 420 5677 389 4279 091 003
Krátkodobé záväzky 24 663 23614 441 04029 995 25216 630 98120 487 182
Krytie dlhovej služby 0,78950,70130,76000,80540,6607
Materiál 14 544 0377 103 68613 093 3036 263 58210 604 951
Nákladové úroky 1 154 6891 210 1831 363 2661 798 8621 517 210
Nákladové úroky v minulom roku 1 210 1831 363 2661 798 8621 517 2101 411 730
Náklady na predaný tovar 47 293 13745 283 18844 691 09545 345 69548 514 889
Neobežný majetok 177 305 068144 990 725152 723 095159 377 696166 185 561
Obežný majetok 34 534 66634 491 09832 055 63618 752 36822 382 132
Obrat obežného majetku 2,172,032,173,733,20
Odpisy 18 746 48219 242 98420 713 39320 883 34018 479 347
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 373 2419 538 65910 430 02010 536 2829 211 489
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 373 2419 704 32510 283 37310 347 0589 267 858
Osobné náklady 10 110 7199 222 9859 811 03510 132 59610 718 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť 144 110129 77798 03958 593165 792
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 306 37012 666 88129 027 40014 676 97419 009 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 013 48720 524 21122 212 95721 942 38718 473 615
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,732,672,542,432,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95570,86360,81610,79390,7857
Pohľadávky z obchodného styku 9 770 6565 833 2387 283 8417 283 1074 667 091
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,1949,94-13,54-30,8826,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,17-0,82702,650,8543-1,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62310,55890,57030,57670,6004
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,552,012,162,172,45
Pridaná hodnota 27 578 26524 581 88324 911 67224 623 34322 941 575
Primárna platobná neschopnosť 2,392,173,992,024,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,744,694,334,285,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,744,694,334,285,61
Služby 8 715 2989 477 88610 174 4819 355 0109 036 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 212 274 666179 929 534185 207 452178 518 754188 949 324
Spotreba materiálu… 38 675 41135 891 53634 601 30836 072 02239 556 998
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 93 761 66874 863 87766 711 84978 476 37585 952 464
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 97 5720,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 74 834 50469 990 80669 669 71170 011 32571 558 238
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 615,004 78830 9931,000020 162
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 74 833 88969 986 01869 638 71870 011 32471 538 076
Účtovný cash flow -3 661 930-1 000 7733 606 5281 536 852-1 757 202
Úročený dlh 93 761 66874 863 87766 711 84978 476 37585 952 464
Úrokové krytie 3,581,722,621,741,04
Vlastné imanie 51 959 03949 982 76448 839 53747 453 97346 394 926
Všetky záväzky 132 277 843100 553 710105 627 950102 949 858113 443 331
Výnosy budúcich období dlhodobé 26 926 26428 382 55429 345 13426 518 63727 521 293
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 088 516984 4791 353 9531 565 2521 546 321
Výsledok hospodárenia 4 284 2322 205 7333 664 7483 185 3071 738 816
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 284 2322 205 7333 664 7483 185 3071 738 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 267 0051 281 2271 499 5641 059 047-5 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 281 2271 499 5641 059 047-5 73221 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 984 163865 6382 204 9921 329 89654 293
Zásoby 14 544 0377 103 68613 093 3036 263 58210 604 951
Záväzky 132 277 843100 553 710105 627 950102 949 858113 443 331
Záväzky z obchodného styku 23 306 37012 666 88129 027 40014 676 97419 009 353
Zisk pred zdanením 2 984 163865 6382 204 9921 329 89654 293
Zmena EBIT 1,990,58171,141,990,8170
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000021 4150,00009 653
Účtovné závierky