Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 179 929 534185 207 452178 518 754188 949 324156 133 949
Aktivácia 86 23484 69481 33778 29493 276
Bankové úvery 74 863 87766 711 84978 476 37585 952 46411 297 655
Bežná likvidita III. stupeň 0,28540,39310,15200,29790,6344
Bežné bankové úvery 38 389 51618 054 52363 592 82520 787 06611 297 655
Časové rozlíšenie aktív 447 711428 721388 690381 631464 712
Časové rozlíšenie pasív 29 393 06030 739 96528 114 92329 111 06719 527 116
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,012,162,172,451,94
Celkové tržby 74 314 93273 318 03472 580 26074 349 1130,0000
Celkový dlh 100 553 710105 627 950102 949 858113 443 33190 208 337
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 69 832 64860 679 84776 050 90185 063 8425 692 406
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 031 2296 032 0022 425 474888 6225 605 249
Čistý cash flow -1 000 7733 606 5281 536 852-1 757 2025 605 249
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 075 8213 568 2583 128 7581 571 5031 852 070
Čistý zisk 1 281 2271 499 5641 059 047-5 732-6 843
Čistý zisk v minulom roku 1 499 5641 059 047-5 73221 623-449 036
Cudzie zdroje -49 982 764-48 839 537-47 453 973-46 394 926-46 398 496
Daň z príjmov -415 589705 428270 84960 0250,0000
Daň z príjmov v minulom roku 705 428270 84960 025490 1160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -415 589705 428270 84960 0250,0000
Dlhodobé bankové úvery 36 474 36148 657 32614 883 55065 165 3980,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000167 7380,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 36 474 36148 657 32614 883 55065 165 3980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,7659,8638,5246,3886,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4238,1837,9723,8139,44
Doba obratu aktív 938,39970,73930,70964,05758,71
Doba obratu pohľadávok 56,7660,7438,5246,3886,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000169,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 75,31157,2286,70104,53124,47
EBIT v minulom roku 3 568 2583 128 7581 571 5031 923 4691 631 306
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 075 8213 568 2583 128 7581 571 5031 852 070
EBITDA 21 443 92924 368 56324 068 64620 207 65413 649 696
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 443 92924 368 56324 068 64620 207 65413 649 696
Efektívna daňová sadzba -0,48010,31990,20371,110,0000
Finančná páka 3,603,793,764,073,37
Finančné účty 5 031 2296 032 0022 425 474888 6225 605 249
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 323 72824 332 51024 010 05520 082 18613 554 200
Krátkodobé pohľadávky 10 883 59711 420 5677 389 4279 091 00317 798 694
Krátkodobé záväzky 14 441 04029 995 25216 630 98120 487 18225 614 846
Krytie dlhovej služby 0,70130,76000,80540,66070,6395
Materiál 7 103 68613 093 3036 263 58210 604 95111 933 958
Nákladové úroky 1 210 1831 363 2661 798 8621 517 2101 858 913
Nákladové úroky v minulom roku 1 363 2661 798 8621 517 2101 411 7302 080 342
Náklady na predaný tovar 45 283 18844 691 09545 345 69548 514 88955 022 081
Neobežný majetok 144 990 725152 723 095159 377 696166 185 561120 331 336
Obežný majetok 34 491 09832 055 63618 752 36822 382 13235 337 901
Obrat neobežného majetku 0,48270,45600,43930,43050,6242
Obrat obežného majetku 2,032,173,733,202,13
Odpisy 19 242 98420 713 39320 883 34018 479 3478 905 464
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 538 65910 430 02010 536 2829 211 4898 905 464
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 704 32510 283 37310 347 0589 267 8580,0000
Osobné náklady 9 222 9859 811 03510 132 59610 718 3700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129 77798 03958 593165 79295 496
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 666 88129 027 40014 676 97419 009 3530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 524 21122 212 95721 942 38718 473 6158 898 621
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,672,542,432,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86360,81610,79390,78572,26
Pohľadávky z obchodného styku 5 833 2387 283 8417 283 1074 667 0918 115 983
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 49,94-13,54-30,8826,40-8,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,82702,650,8543-1,163,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55890,57030,57670,60040,5778
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,012,162,172,451,94
Pridaná hodnota 24 581 88324 911 67224 623 34322 941 57520 090 436
Primárna platobná neschopnosť 2,173,992,024,070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,694,334,285,616,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,694,334,285,616,61
Služby 9 477 88610 174 4819 355 0109 036 1859 082 611
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 929 534185 207 452178 518 754188 949 324156 133 949
Spotreba materiálu… 35 891 53634 601 30836 072 02239 556 99846 032 746
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 863 87766 711 84978 476 37585 952 46411 297 655
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 990 80669 669 71170 011 32571 558 23875 112 517
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 78830 9931,000020 1620,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 986 01869 638 71870 011 32471 538 07675 112 517
Účtovný cash flow -1 000 7733 606 5281 536 852-1 757 2025 605 249
Úročený dlh 74 863 87766 711 84978 476 37585 952 46411 297 655
Úrokové krytie 1,722,621,741,040,9963
Vlastné imanie 49 982 76448 839 53747 453 97346 394 92646 398 496
Všetky záväzky 100 553 710105 627 950102 949 858113 443 33190 208 337
Výnosy budúcich období dlhodobé 28 382 55429 345 13426 518 63727 521 29319 950 674
Výnosy budúcich období krátkodobé 984 4791 353 9531 565 2521 546 321-464 452
Výsledok hospodárenia 2 205 7333 664 7483 185 3071 738 8164 721 016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 205 7333 664 7483 185 3071 738 8164 721 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 281 2271 499 5641 059 047-5 732-6 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 499 5641 059 047-5 73221 623-449 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 865 6382 204 9921 329 89654 293158 605
Zásoby 7 103 68613 093 3036 263 58210 604 95111 933 958
Záväzky 100 553 710105 627 950102 949 858113 443 33190 208 337
Záväzky z obchodného styku 12 666 88129 027 40014 676 97419 009 3530,0000
Zisk pred zdanením 865 6382 204 9921 329 89654 293158 605
Zmena EBIT 0,58171,141,990,81701,14
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000021 4150,00009 65323 216
Účtovné závierky